ÅSIKT

Tack för allt, Bush

DEBATT

President Bush får mycket skäll i dessa dagar, av den växande opinionen mot ett krig. Både i Sverige och ute i världen. Men den brasilianske bestsellerförfattaren Paulo Coelho vill istället tacka USA:s president.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tack för att du nu avslöjat för världen den enorma avgrund som finns mellan de styrandes beslut och folkets vilja, skriver Paulo Coelho på Aftonbladet Debatt.

SANKT GEORGE USA:s president George W Bush hade helgonglorian på när han levererade sin krigsförklaring mot Irak i direktsänd tv. Den brasilianske författaren Paulo Coelho vill i dag tacka Bush: för att han avslöjat avgrunden mellan styrande och styrda, för att han fått miljontals människor över hela välden att slåss för samma idé, för att han låtit oss lära känna vanmakten. Foto: REUTERS, Montage: HÅKAN ELMQUIST

Tack, store ledare George W Bush.

Tack för att du visar alla vilken fara Saddam Hussein utgör. Många av oss hade annars kanske glömt att han har använt kemiska vapen mot sitt folk, mot kurderna och mot iranierna. Saddam Hussein är en blodtörstig diktator och ett av ondskans tydligaste uttryck i världen idag.

Men det här är inte det enda skälet till att jag tackar dig. Under årets två första månader har du lyckats visa världen en rad viktiga saker, och därför förtjänar du min tacksamhet. Så samtidigt som jag i minnet återkallar en dikt som jag lärde mig när jag var barn vill jag här framföra mitt tack.

avgrunden mellan de styrandes beslut och folkets vilja

Tack för att du har visat alla att det turkiska folket och dess parlament inte är till salu, inte ens för 26 miljarder dollar.

Tack för att du har avslöjat för världen den enorma avgrund som finns mellan de styrandes beslut och folkets vilja. För att du har gjort klart att varken José María Aznar eller Tony Blair bekymrar sig det allra minsta om eller visar någon som helst respekt för dem som gett dem sina röster. Aznar lyckas bortse från att 90 procent av spanjorerna är emot kriget och Blair bryr sig inte om den största offentliga demonstrationen i England på 30 år.

Tack för att du genom din ihärdighet tvingade Tony Blair att för det brittiska parlamentet lägga fram en falsk dossier, skriven av en student för tio år sedan, och presentera den som ”ovedersägliga bevis insamlade av den brittiska säkerhetstjänsten”.

Tack för att du lät Colin Powell göra sig till åtlöje, genom att han för FN:s säkerhetsråd visade upp några foton som en vecka senare offentligen vederlades av inspektör Hans Blix, ansvarig för avrustningen av Irak.

Tack för att du genom din inställning såg till att Frankrikes utrikesminister, Dominique de Villepin, efter sitt tal i plenum mot kriget, hedrades med applåder – en hedersbetygelse som, vad jag vet, har visats vid endast ett tidigare tillfälle i FN, efter ett tal av Nelson Mandela.

Tack också för att du genom dina ansträngningar att starta ett krig lyckades få de vanligen splittrade arabländerna att under mötet i Kairo den sista veckan i februari, för första gången enhälligt fördöma en invasion.

Tack för dina vackra uttalanden där du slagit fast att ”FN har chansen att visa sin betydelse”, och som fått även de mest motsträviga länderna att till slut motsätta sig en attack mot Irak.

Tack för att du med din utrikespolitik har fått Storbritanniens utrikesminister Jack Straw att, i början av 2000-talet, förklara att ”ett krig kan rättfärdigas moraliskt” – och i samma sekund förlora all sin trovärdighet.

Tack för att du har försökt splittra ett Europa som kämpar för ett enande; den varningen kommer man inte att bortse från.

Tack för att du lyckats med något som mycket få har lyckats med under detta århundrade: att föra samman miljontals människor på alla kontinenter och få dem att kämpa för samma idé, även om denna idé går tvärt emot dina åsikter. Tack för att du låter oss känna att våra ord åtminstone uttalas, även om du inte lyssnar till dem, det kommer att göra oss ännu starkare i framtiden.

Tack för att du ignorerar oss, för att du marginaliserar alla som har tagit ställning mot dina beslut, ty framtiden på jorden tillhör de utestängda.

Tack, för utan dig skulle vi inte ha upptäckt vår förmåga att mobilisera oss. Kanske kommer denna förmåga inte att tjäna något till nu, men den kommer utan tvekan att bli till nytta längre fram. Nu när krigstrummorna verkar ljuda på ett oåterkalleligt sätt vill jag säga som en gammal europeisk kung en gång i tiden sa till en erövrare: ”Må din morgon bli vacker, må solen blänka i dina soldaters harnesk – för under aftonen kommer jag att besegra dig.”

Tack för att du låter oss alla, en armé av anonyma som går på gatorna och försöker stoppa en process som redan har satt igång, lära känna vanmakten, så att vi lär oss att handskas med den och omvandla den. Så ta vara på din morgon och vad för ära den ännu kan ge dig.

Tack för att du inte lyssnade på oss och inte tog oss på allvar. För du ska veta att vi har lyssnat på dig, och vi kommer inte att glömma dina ord.

Tack, store ledare George W Bush.

Tack så mycket.

Paulo Coelho (Författare har skrivit en av världens mest framgångsrika böcker ”Alkemisten”), Översättning: (Örjan Sjögren)