ÅSIKT

Vi är skyldiga att ingripa mot ondskan

Fredspristagaren Elie Wiesel om varför han stödjer kriget

1 av 3 | Foto: sivert stockland
överlevde dödslägret Elie Wiesel befriades ur nazisternas koncentrationsläger Buchenwald av amerikanska trupper 1945. Wiesel är nummer sex från vänster i andra raden.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under normala omständigheter skulle jag kanske ha anslutit mig till fredsdemonstranterna som här och utomlands organiserar demonstrationer mot en invasion av Irak. Trots allt har jag sett nog av brutalitet, av krigets fasor.

Jag är i själ och hjärta mot krig, som alltid är grymma: den yttersta formen av våld. Det leder oundvikligen inte bara till att man förlorar sin själ utan även till gränslös sorg. Hur kan man inte vara mot sådant?

Och ändå, den här gången stöder jag president Bushs interventionspolitik som ytterst syftar till att slå ut den internationella terrorismen, vilket enligt de flesta civiliserade länder är det största hotet vi står inför idag. Bush har placerat Irakkriget i detta sammanhang:

Saddam Hussein är en hänsynslös ledare av en skurkstat. Han måste avväpnas med alla medel om han inte helt och fullt följer FN:s mandat om nedrustning. Om vi inte lyckas göra detta lämnar vi utrymme för fruktansvärda konsekvenser i framtiden.

Om Europas stormakter hade ingripit mot Adolf Hitlers aggressiva ambitioner 1938 ? så skulle mänskligheten ha besparats oändliga fasor

Med andra ord: även om jag är mot krig, så är jag för en intervention när det, som i det här fallet inte finns några andra alternativ, på grund av Saddam Husseins tvetydigheter och förhalningstaktik.

Den närliggande historieskrivningen visar att det krävdes en militär intervention för att få slut på blodbadet på Balkan och för att krossa talibanregimen i Afghanistan. Hade det internationella samfundet ingripit i Rwanda skulle inte över 800 000 män, kvinnor och barn mist livet där.

Om Europas stormakter hade ingripit mot Adolf Hitlers aggressiva ambitioner 1938, istället för att försöka blidka honom i München, så skulle mänskligheten ha besparats de oändliga fasor som blev resultatet av andra världskriget.

Men gäller detta även den nuvarande situationen i Irak? Svaret är ja. Saddam Hussein måste stoppas och avväpnas. Till och med de av våra europeiska allierade som nu opponerar sig mot krig håller i princip med om detta, även om de insisterar på att vänta.

Men tiden är alltid på diktatorernas sida. Efter att ha lyckats gömma sina biologiska vapen, är Husseins mål att kunna välja tid och plats för att använda dem. Detta är säkerligen skälet till att han utvisade FN:s vapeninspektörer för fyra år sedan. Om han nu till synes ger mindre eftergifter, beror det med säkerhet på att amerikanska trupper står utanför Iraks gränser.

I vissa politiska kretsar hörs det krav på bevis på att Hussein fortfarande har tillgång till förbjudna vapen. Vissa regeringar i Europa tror uppenbarligen inte på utrikesminister Colin L Powell när han påstod att Hussein har sådana vapen, men det gör jag, av dessa skäl:

Powell är en framstående militär och en man som inte ser krig som en lösning i sig. Det var han som 1991 övertygade dåvarande president Bush att inte gå in i Bagdad. Det var han som gav rådet till den nuvarande presidenten att inte kringgå FN. Om han säger att han har bevis på att Saddam Hussein på ett flagrant sätt har ignorerat FN:s resolutioner så tror jag på honom. Jag tror inte att en man i hans ställning skulle riskera sitt namn, sin karriär, sin prestige, sitt förflutna och sin heder genom att fara med osanning.

Vi har vetat länge att den irakiske härskaren är en massmördare. I slutet av 80-talet gav han order om att tiotusentals av de egna medborgarna skulle utsättas för gasaangrepp.

1990 invaderade han Kuwait. Efter nederlaget 1991, lät han sätta Kuwaits oljefält i brand och orsakade på så sätt historiens värsta ekologiska katastrof. Saddam Hussein skickade scudmissiler mot Israel, som inte deltog i kriget, och han skulle då ha åtalats för brott mot mänskligheten.

Serbiens Slobodan Milosevic arresterades och drogs inför rätta för mindre brott än så.

Lägg till detta Saddam Husseins samtal nyligen med CBS nyhetsankare Dan Rather. Man kan ifrågasätta Saddam Husseins mentala hälsa när han påstår att Irak inte besegrades 1991 – han tycks leva i en hallucinatorisk fantasivärld.

Den mardrömslika frågan om vad en sådan man skulle kunna åstadkomma med sin arsenal av okonventionella vapen är anledningen till att vissa av oss, mer än någonsin, stöder en intervention.

Vi måste snarast ta itu med denna galning vars innehav av massförstörelsevapen hotar att provocera fram en världsbrand.

Vi har en moralisk skyldighet att ingripa varhelst ondskan har makten. I dag är den platsen Irak.

Elie Wiesel (Författare Fick Nobels fredspris 1986 för sin kamp mot förtryck och för mänskliga rättigheter Översättning: Jens Hansegård)