ÅSIKT

Vi behöver fler homosexuella i tv

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

364 dagar om året manifesteras och reproduceras den heterosexuella livsstilen. Att en gång om året få synas i tv, i cirka två timmar under Melodifestivalen, räckte uppenbarligen för att få Siewert Öholm att ropa efter en ”homolobby” i den kristna tidningen Dagen.

Jag finner det ganska skrattretande när människorså lätt tappar proportionerna. Två timmar av icke-heterosexuell närvaro, i form av Jonas Gardell och Mark Levengood, är i mina ögon långt ifrån tillräckligt med tanke på hur många i vårt samhälle som trots allt definierar sig som icke-heterosexuella.

Siewert Öholm hävdar att SVT skulle ha ett bakomliggande syfte med att låta två homosexuella vara programledare för ett populärt tv-program. En dold agenda som genom effektiv lobbying genomdrivits av homosexuella. Eller kanske var det de homosexuella ljudteknikerna som varit i farten?

gör sig skyldig till en demonisering av alla homosexuella i samhället. Han förminskar det förtryck de lider under genom effektiv skrämselpropaganda som går ut på att samhället håller på att tas över av ”homosexuella värderingar”. Problemet är att det inte finns ”homosexuella värderingar”, bara homosexuella individer som kräver att få synas på samma villkor som heterosexuella.

Att tv, media – ja, samhället i stort fortfarande manifesterar den heterosexuella livsstilen som norm anser jag vara långt mer stötande. Att reklam, filmer, och böcker tydligt genomsyras av en tanke om heterosexualitet som det naturliga, utan någon som helst självkritik. Att homosexualiteten hamnar i periferin och därmed också människorna.

Jag välkomnar alla former av icke-heterosexuella inslag eftersom det i demokratins namn, Siewert, måste existera. För inte vill du väl förbjuda en stor del av befolkningen att figurera i media, Siewert? Eller är det acceptabelt med homosexuella i media så länge anspelningar på den egna sexualiteten censureras?

Jag som homosexuell ska alltså behöva stå ut med ett överflöd av heterosexuella par som pussas, hånglar och flörtar, medan människor som faller utanför normen får nöja sig med att synas på helt andra villkor.

364 dagar, Siewert. Människor må bli kränkta av homosexualitet, men så fungerar demokratin. Demokratin bygger på att synliggöra mångfald i största möjliga mån, och att samhällets offentliga forum ska finnas till förfogande för den mångfald av åsikter och livsstilar som finns. Heterosexualiteten mår bra av att synas i sömmarna, eftersom den hittills har fått reproducerats ostört och utan självrannsakan.

Sussie Egnell , studerande , Uppsala