ÅSIKT

Stoppa vapenexporten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vid dagens sammanträde i Exportkontrollrådet kommer frågan om svensk vapenexport i samband med Irakkonflikten att behandlas.

Vi kräver att representanterna för socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna stoppar nya vapenaffärer med USA och Storbritannien. Deras röst är tungan på vågen som kan innebära att vapenexporten stoppas.

Lagen om krigsmateriel är en förbudslag. Tillstånd till krigsmaterielexport enligt lagen "får endast lämnas om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och inte strider mot Sveriges utrikespolitik".

Enligt riksdagens riktlinjer för krigsmaterielexport bör vidare ett meddelat utförseltillstånd återkallas om den mottagande staten kommer i väpnad konflikt med annan stat. Undantagsvis kan återkallande underlåtas, om det är förenligt med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik.

Kriget mot Irak har inte stöd i FN och är därmed ett allvarligt brott mot folkrätten vilket även regeringen och statsminister Göran Persson konstaterat. Vid den särskilt anordnade debatten i riksdagen om Irakkrisen kallade Göran Persson detta "en allvarlig försvagning av världssamfundet" och varnade för att vi nu riskerar att få en världsordning på de starkas villkor.

Att fortsätta vapenexporten i detta skede är att bidra till ett folkrättsvidrigt krig och en försvagning av världssamfundet. Den står därmed i uppenbar strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik. Även om detta skulle få konsekvenser för svensk vapenimport måste vi leva upp till de restriktiva intentioner som lagen om krigsmateriel och riksdagens riktlinjer ger uttryck för.

Vi kräver att representanterna för socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna i Exportkontrollrådets möte i dag röstar för ett stopp av alla nya vapenaffärer med de krigförande länderna samt kräver ett återkallande av meddelade utförseltillstånd av krigsmateriel.

Anna Berger Kettner

Ordförande Broderskapsrörelsen

Mikael Damberg

Förbundsordförande SSU

Maria Ermanno

Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Fredrick Federley

Förbundsordförande CUF

Jakob Forssmed

Förbundsorförande KDU

Inger Segelström

Förbundsordförande s-kvinnor

Debatt