ÅSIKT

Nu måste skolan agera med kraft

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om en kollega vid upprepade tillfällen försöker tvinga dig till oralsex på personaltoaletten, skulle du acceptera att varje dag tvingas möta den personen på din arbetsplats? Skulle du acceptera att dina chefer ber dig överväga alternativet att själv byta arbetsplats?

När samma situation uppstår i en gymnasieskola tvingas den utsatta eleven att konfronteras med förövaren varje skoldag och är föreslagen att själv byta skola. Detta trots att övergreppen som eleven har utsatts för har lett till fällande dom i tingsrätten.

Varför förväntas en gymnasieelev acceptera det som ingen vuxen skulle göra? Förhållandet är provocerande och bidrar till att undergräva förtroendet för skolan. Den väsentliga frågan i sammanhanget handlar inte om skolans brist på agerande eller långsamma förfarande, utan snarare om vilket handlingsutrymme den har.

Vi har ett skolsystem som lägger stor vikt vid elevernas rättigheter, vilket i och för sig är gott, men det har skett på bekostnad av skolans möjligheter att ställa krav på motprestationer. Intentionen är ett skolsystem där alla elevers rätt till utbildning prioriteras. I ovan nämnda fall innebär detta att en elev som är dömd för sexuella övergrepp kan fortsätta en oförändrad skolgång.

Att den flicka som utsatts för övergreppen kanske inte klarar av att slutföra sina gymnasiestudier visar att systemet biter sig självt i svansen. Det här handlar inte om att försöka tillgodose två elevers rätt till utbildning. Utan om att samhället, i det här fallet dess företrädare skolan, aldrig får tveka att hävda offrets rätt framför förövarens. Om offret är den part som tvingas byta skola skänks förövaren legitimitet. Då är inte bara skolans trovärdighet utan även rättssäkerheten hotad.

I sådana här

situationer måste skolan agera direkt genom att stänga av eleven, till dess att studierna kan återupptas i annan form eller på annat håll. Men för det krävs tydligare riktlinjer och ett utförligt regelverk för skolan att agera utifrån. Genom att skolan agerar med kraft och tydligt markerar sin värdegrund får offret upprättelse. Först då slipper vi konfronteras med den uttömda frasen ”skolan gjorde inget”.

Jessica Rahm (lärare på Vallentuna friskola)