ÅSIKT

Därför sändes han till Italien

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladet vill att vi ska berätta varför vi vilar på irakiska ärenden tills vidare och anledningen skulle vara den irakiske unge mannen som berättar sin historia här intill!

När denne unge irakier sökte uppehållstillstånd i Sverige i augusti 2001 fanns inget krigshot mot Irak och inget beslut om att vila på ärenden.

Dessutom skulle just denne sökande även i dag få sitt ärende utrett och avgjort, eftersom det utgör ett undantag från nu gällande ordning – nämligen att som regel vila på ärenden för vuxna och familjer.

Han har enligt den utredning som verket gjort rest till Sverige via ett annat EU-land. I sådana fall vilar vi inte på ärenden utan tillämpar Dublinkonventionen. Det handlar då inte om att skicka någon till ett land i krig utan till ett annat EU-land.

Landet irakiern rest via var Italien och tyvärr tar det lång tid att få svar på en förfrågan om Italien är berett att ta tillbaka en sökande som vistats i Italien innan han rest vidare. Verket fick den 20 december 2002 besked om att det var OK och därför återsändes han dit.

Att det visade sig att myndigheterna i Italien inte längre ansåg att denne man var den person verket hade frågat om är anmärkningsvärt och måste utredas.

Helt överraskande för oss är det ändå inte, eftersom majoriteten av dem som söker asyl saknar id- och resehandlingar och ogärna berättar om sina resvägar till Sverige.

Migrationsverket gör sitt allra bästa för att behandla de sökande med respekt, men respekt förutsätter viss ömsesidighet. Enligt Genèvekonventionen förväntas den sökande visa vem han är och varifrån han kommer och göra troligt att han behöver skydd – hur ska annars ett lands myndigheter kunna pröva om den som söker också behöver asyl?

Lena Häll Eriksson

Generaldirektör Migrationsverket