ÅSIKT

Moderaterna är inte bara en partiledare

DEBATT

I går meddelade Bo Lundgren att han kommer att avgå som partiledare för Moderata Samlingspartiet. Sedan valet 2002 har Bo Lundgren fått kritik för att vara skälet till att väljarna svikit.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som ledare har han ansetts vara för stel och bakåtsträvande. Nu tar spekulationerna fart om vem som ska

efterträda honom.

Att moderaterna återvänder till den ytliga diskussionen om partiledaren är knappast ett sundhetstecken, menar Henrik von Sydow, ung moderat riksdagsman.

Foto: PETER KNOPP
förtjänar respekt Henrik von Sydow skriver att den avgående moderatledaren förtjänar mer respekt än vad som ibland görs gällande. "Bo Lundgren har konsekvent tagit strid för det han anser riktigt och viktigt, på tvärs mot det för stunden politiskt korrekta."

"Jag tycker att de har betett sig ojust mot honom", kommenterade Göran Persson den interna kritiken i moderaterna som bidrog till gårdagens besked från Bo Lundgren.

Jag håller med statsministern.

Visst är det uppenbart att Bo Lundgren ytterst bär ansvaret för höstens valförlust. Men det är lika tydligt att han förtjänar betydligt mer respekt än vad som ibland görs gällande.

Bo Lundgren har konsekvent tagit strid för det han anser riktigt och viktigt, på tvärs mot det för stunden politiskt korrekta. Och det är svårt att inte ta intryck av att Bo Lundgren in i det sista tog ansvar genom att göra det han tror ger oss andra moderater bäst chanser att fokusera på det politiska uppdraget.

Just den uppmaningen från Bo Lundgren måste nu tas på allvar inte minst av dem som gör anspråk på att i höst axla Bo Lundgrens mantel.

För det är knappast så att vår tid saknar politiska utmaningar. Frihetliga idéer har tappat greppet om de yngsta väljarna, som i växande grad förlorar sig i motstånd mot globalisering och vurm för totalitära idéer.

Den socialdemokratiska enpartistaten växer sig starkare. I den dagspolitiska debatten är vi benägna att acceptera lösningar som bottnar i en ideologi -

socialismen - världen, både akademiskt och empiriskt, avpolletterat. Därtill darrar svenskarna på manschetten inför vårt viktigaste beslut under lång tid - folkomröstningen om euron och vårt lands öppenhet mot omvärlden.

Ändå väljer moderaterna att återvända till en ytlig diskussion om partiledaren. Det är knappast ett sundhetstecken.

Det vore mer meningsfullt om vi snarare diskuterade våra idéer och våra politiska förslag än huruvida partiledaren kan visa upp rätt sorts känslor i tv-rutan. Den nödvändiga vitaliseringen av moderaterna handlar om något djupare än att byta partiledare.

Utmaningen för moderaterna är av intellektuell och ideologisk karaktär. Vi måste koppla de klassiska, frihetliga idéerna till vår samtid. Våra politiska förslag måste vara både radikala, enkla och trovärdiga som lösningar på de problem människor möter.

Bara så kan vi göra oss angelägna och endast så kan vi få upp glöden i vår politiska rörelse.

Moderaterna är inte bara en partiledare, en partistyrelse eller 55 riksdagsledamöter. Över en miljon svenskar sympatiserar med moderaterna, och ställer sitt hopp till att moderaterna ska leda oppositionen mot enpartistaten och ta en ideologisk kamp mot både extrem vänster och extrem höger.

Vi måste alla visa fokus på det politiska uppdrag vi har fått av väljarna. Det är inte tid att förlora oss i destruktivt navelskåderi eller fraktioneringar.

Det finns varnande exempel på hur det annars kan gå. I England och Danmark har moderaternas systerpartier marginaliserats genom att de har låtit interna symbol- eller maktstrider överskugga breda frågor som medborgarna bryr sig om.

Resultatet är partier som i mötet med omvärlden framstår som ointressanta och aparta. I stället för att smärtsamt tvingas lära oss Tories läxa måste vi inspireras av New Labour. Det handlar om uthålligt, utmanande och nydanande politiskt arbete. Detsamma måste nu prägla moderaterna.

Därför måste diskussionen om Bo Lundgrens efterträdare föras med det politiska anslaget i förgrunden. De kandidater som känner sig kallade måste nu sträva efter att vinna ett mandat som tydligt signalerar vilket fokus den politiska kursriktningen ska ges. Den nya partiledaren i höst blir den första i en ny era av partiledare i moderaterna. Hur ser agendan ut? Det är dags för hugade kandidater att innehållsdeklarera!

Henrik von Sydow , riksdagsman för moderaterna