ÅSIKT

Vägra handla amerikanskt

DEBATT

Vi kan göra något för att protestera mot kriget i Irak – förutom att demonstrera. Vi kan börja bojkotta amerikanska varor. Två krogar i Göteborg vägrar sedan en vecka att sälja amerikansk mat och dryck. Nu uppmanar de andra att följa deras exempel.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– Reaktionerna skulle inte utebli, skriver journalisten Dick Sundevall med flera på Aftonbladet Debatt.

Foto: THOMAS JOHANSSON
Inget mer ätande på McDonalds – om artikelförfattarna får som de vill.

Det tycks inte finnas något vi kan göra för att stoppa USA:s orättfärdiga krig mot Irak. Hur stora demonstrationståg som än drar fram över världen. Hur stor majoritet det än finns i FN:s säkerhetsråd. Hur många ministrar som än lämnar Tony Blairs regering då de inte kan ställa sig bakom detta angreppskrig, så tycks det hopplöst.

Att det avslöjas att säkerhetsrådets representanters telefoner avlyssnats, förändrar ingenting. Att varje tänkande svensk förstår att USA numer avgör vilka som ska representera olika länder på sina ambassader i Sverige, förändrar ingenting.

USA utgör i dag världens enda supermakt. Och såväl politiskt som ekonomiskt och militärt tycks inget kunna hindra dess president att använda denna styrka precis så som han och hans regering behagar. Utan att behöva bry sig om FN, folkrättsliga principer eller något annat.

Vi vill naturligtvis att Iraks folk ska få leva under andra förhållanden. Få slippa det fruktansvärda förtryck de lever under i dag. Liksom vi unnar alla människor som lever i diktaturer ett annat liv.

När Saddam fick 99,9 procent av rösterna i det senaste så kallade valet i Irak, var det få om ens någon som trodde på det. Men låt oss tänka oss en riktig demokratisk möjlighet för det irakiska folket. Låt oss tänka oss att irakierna under FN:s överinseende skulle få välja mellan två alternativ:

1 Det nuvarande livet i diktaturen Irak under diktatorn Saddams ledning.

2 Bli bombade sönder och samman av USA. Få hundratusentals dödade. Än fler allvarligt skadade. Få enorma problem med mat, mediciner, tjänligt vatten etc, vilket i sin tur skulle döda än fler. Och under år framöver leva under militär ockupation med en amerikansk general som intagit Saddams plats.

Vad skulle en sådant demokratiskt val resultera i? Med all sannolikhet skulle det resultera i en överväldigande majoritet för den nuvarande diktaturen och att FN:s vapeninspektörer skulle få fortsätta sitt arbete.

Om vi inte gör något har vi ett framtidsscenario att se fram emot där världens enda supermakt dikterar villkoren för resten av världen. Det blir en framtid där vilka partier vi röstar på i Sverige får allt mindre betydelse då de stora frågorna avgörs i USA. Avgörs av det amerikanska parti som får de 20–30 procent av amerikanarnas röster som numer behövs för att få den politiska makten i landet. Så mörkt – så till synes hopplöst kan det te sig.

Men det finns något vi kan göra. Något som ingen kan hindra oss ifrån. Som får effekt oavsett vad olika partiers ledare internationellt och i Sverige intar för underdånig ståndpunkt mot USA. Vi kan sluta köpa amerikanska varor. Får vi den bollen att börja rulla ut över Sverige och vidare ut i Europa så får det effekt.

Marknadsekonomins styrka har alltid varit dess snabbhet. Vi kan idag se hur den ena livsmedelshandlaren efter den andra sätter upp skyltar som klargör att apelsinerna är från Spanien och tomaterna från Italien och liknande. Därför att många kunder inte längre vill köpa något som kommer från Israel.

Kanske är det bara 10-15 procent av kunderna som reagerat. Men det räcker. Är tillräckligt för att handlaren istället ska välja varor från andra länder. Och besluten togs snabbt då det fanns risk för att dessa kunder helt skulle sluta att handla i den affärskedjan om man fortsatte att saluföra varor från en ockupationsmakt som dagligen bryter mot folkrätten.

Att bojkotta amerikanska produkter är inte svårt. Innebär ingen större uppoffring. Ingen blir sjuk av att sluta äta amerikansk snabbmat. Tvärtom blir vi friskare av det. Alla som vet något om bilar eller fritidsbåtar vet att det finns alternativ till amerikansk tillverkning som håller högre kvalitet. Liksom till amerikanskt vin. Eller ris. För att inte tala om öl. Och de flesta bensinmackarna i Sverige är inte amerikanska.

Det är oftast väldigt enkelt att välja något annat. Utan att det behöver vara sämre, dyrare eller innebär en uppoffring för oss. Om vi absolut inte vill missa en amerikansk film så må vi väl se den då men det hindrar ju inte att vi väljer bort annat amerikanskt. Och vi behöver ju inte kassera den amerikanska dator vi skriver på eller våra amerikanska jeans men vi kan överväga andra alternativ nästa gång.

Reaktionerna skulle inte utebli. Många handlare skulle sluta köpa in amerikanska varor. Det skulle märkas. Rapporteras via svenska grossister till den amerikanska producenten. Och om bollen rullade vidare skulle det få effekter på amerikansk exportindustri som märktes. Redan en minskning med 5–10 procent på grund av den amerikanska utrikespolitiken skulle uppmärksammas.

Det krävs ekonomiskt stöd med miljoner och åter miljoner dollar från stora amerikanska företag för att bli vald eller omvald som amerikansk president. Från företag med ledningar och aktieägare som tittar på årsbokslut eller kvartalsrapporter och frågar sig om den eller den presidentkandidatens politik gynnar deras intressen. Höjer eller sänker deras vinst.

Vi kan göra något. Vi kan sluta köpa amerikanska produkter.

Dick Sundevall Journalist och författare

Sköld Peter Matthis Läkare

Sven Wollter Skådespelare

Susanne Stenhammar Skribent

Jonas ”Räkan” Rundqvist,

Adam Hylander

Birgitta Hylander Restaurang Klara, Göteborg

Peter Wolffsohn Restaurangchef, Restaurang Jord, Göteborg

Anna Lenngren vd

Patrik Larson sportredaktör, Mitt-i-tidningarna

Stefan Holmqvist attitydatlet

Thomas Hvitfeldt forskningssekreterare