ÅSIKT

Jag straffas för mina ätstörningar

Tandvård är en klassfråga

Foto: JOHAN SOLUM
DYR RÄKNING Carina Eklöf måste skuldsätta sig för att kunna laga sina tandskador. Tandimplantaten kommer att kosta runt 80 000 kronor.
DEBATT

Carina Eklöf fick tandskador på grund

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

av sina ätstörningar. Hon behöver nu göra ingrepp som kan komma att kosta tiotusen-tals kronor.

Personer som lider av ätstörningar omfattas inte av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård så därför måste hon bekosta ingreppen själv.

– Jag har ”valt” fel sjukdom, konstaterar Carina Eklöf på Aftonbladet Debatt.

Jag har haft ätstörningar till och från i 28 år, mest till, kan man väl säga. Jag till- hör ju den generationen då ätstörningar inte fick så stor uppmärksamhet. Bara det gjorde ju att man fick kämpa som en galning för att få hjälp. Men hjälpen har inte räckt ända fram, jag har trillat dit, gång på gång. Om det är mig eller vården det är fel på vet jag inte. Men det mesta börjar kännas hopplöst nu. Man skäms. Är man ett hopplöst fall? Utåt sett är det nog ingen som anar vad man går igenom. Inte nog med det psykiska, det är ju alla fysiska skador man får också. Främst då tandskador, själv måste jag göra implantat (om jag inte vill gå med lösprotes). Vilket kommer att kosta runt 80 000 kr och de pengarna har jag inte. Alltså måste jag skuldsätta mig för att kunna göra detta. Det känns inte speciellt rättvist. Jag påbörjade behandlingen i tron att det ordnar sig, jag bor ju i Sverige. Men icke, jag sökte bidrag från fonder och stiftelser, men där får man ingen hjälp när det är samhället som ska hjälpa till. I somras skrev jag ett brev i ren desperation till Lars Engqvist, och det förstod jag ju att det inte skulle leda någon vart. Fick ett svar från departementssekreterare Helena Santeson Kurti:

”Tack för ditt e-brev till socialminister Lars Engqvist om de höga tandvårdskostnader du har drabbats av på grund av att du haft bulimi i många år. Jag har fått i uppdrag att besvara brevet. Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Det är naturligtvis mycket olyckligt att du drabbas av detta problem nu när du börjar bli frisk från bulimin.

Personer som lider av ätstörningar kan ofta få förhöjd tandvårdsersättning från försäkringskassan, vilket innebär att försäkringskassan betalar ut dubbla grundbelopp för s k bastandvård och att man slipper karensbeloppet för protetiska behandlingar.

När det gäller protetik innebär detta dock bara en skillnad på högst 3 500 kr jämfört med andra patienter. Därför kan tyvärr kostnaderna ändå bli mycket höga i vissa fall.

Personer som lider av ätstörningar hör inte till dem som kan få tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd enligt de bestämmelser som finns i tandvårdsförordningen (1998:1338).

Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 har i sitt slutbetänkande lagt fram förslag till ändringar i bl a regelverket för tandvård som har samband med sjukdom. Betänkandet kommer nu att remissbehandlas till den 31 oktober 2002. Därefter kommer regeringen att ta ställning till hur utredningens förslag skall hanteras och vilka förändringar som eventuellt skall genomföras.”

Visst känns det ”skönt” att man blir lyssnad på, men svaret jag fick kan jag redan alltför väl. Vad jag vet blev det heller inga förändringar efter den 31 oktober 2002. Ingreppen jag gjort och ska göra är ingen lyxoperation, utan nödvändigt om jag ska kunna fortsätta arbeta i närmare 25 år till.

Tyvärr har jag ”valt” fel sjukdom, ätstörningar klassas inte som sjukdom när det gäller tandvård. Jag vet inte om det beror på att det är flest flickor och kvinnor som drabbas av ätstörningar. Hade det varit män så hade det funnits bra behandlingar och tandvården hade förmodligen gått under högkostnadsskyddet. Det där sista var kanske lite lågt, men tanken har slagit mig att det kan bero på det. Göran Persson kunde i alla fall inte ha mer fel, det syns väldigt tydligt i munnen att tandvård är en klassfråga.

Carina Eklöf