ÅSIKT

Sopa rent först, Wetterstrand!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand vill att riksdagen ska sänka hennes lön (Aftonbladet Debatt 7 april).

Som Europaparlamentariker har jag samma lön som Maria Wetterstrand. De flesta av mina kolleger har väsentligt högre lön än jag. Reglerna säger att Europaparlamentariker ska ha samma lön som ledamöterna i de nationella parlamenten. Att vi svenskar har lägre lön än andra visar på att lönenivån för riksdagsledamöterna inte är särskilt hög jämfört med andra länder.

I Europaparlamentet är inte lönenivån det stora problemet. Det är i stället de generösa ersättningarna för resor till och från parlamentet. Ersättningen för dessa resor överstiger med råge kostnaden för en fullprisbiljett. En Europaparlamentariker som bokar en lågprisbiljett från Stockholm till Bryssel gör varje vecka en skattefri vinst motsvarande 10 000 kronor. Detta system är naturligtvis förkastligt.

Ersättning bör utgå för faktisk kostnad.

Svenska parlamentariker har flera gånger röstat för en sådan förändring. Dessutom har vi svenska socialdemokrater alltsedan 1999 betalat tillbaka det överskott vi fått från resorna. Vi redovisar varje år till våra revisorer hur stort överskottet har varit.

Per Gahrton, ledamot av Europaparlamentet sedan 1995 och en ledande företrädare för miljöpartiet, lämnar så vitt jag vet inte tillbaka överskottet från sina resor. Han reser mellan Bryssel och sin bostadsort i Täby och uppbär varje vecka en stor skattefri ersättning. Hans ekonomiska villkor skiljer sig väsentligt från hans väljares.

I Europaparlamentet finns ett frivilligt pensionssystem som är mycket förmånligt. Som parlamentariker kan du få rätt till en skattefri pension utöver riksdagspensionen. De flesta svenska ledamöter har avstått från att teckna sig för denna pension eftersom riksdagspensionen räcker mer än väl. Mig veterligen är Per Gahrton en av de få svenskar som tecknat sig för denna frivilliga pension. Han kommer att när han en gång blir pensionär få en skattefri pension för två perioder i parlamentet på ungefär 18 000 kronor i månaden utöver riksdagspensionen. Hans villkor som pensionär kommer inte bara att skilja sig avsevärt från hans väljares utan också från svenska riksdagsledamöters.

Så mitt budskap

till miljöpartisterna är att innan krav ställs på lägre lön bör man sopa rent framför egen dörr. Ta ett samtal med Per Gahrton och be honom betala tillbaka överskottet på resorna och avstå från den frivilliga pensionen.

Jan Andersson (Europaparlamentariker s)