ÅSIKT

Varför tiger Baksi om assyrierna?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kurdo Baksi skriver på Aftonbladet Debatt att kurderna bör få rösta om ett självständigt Kurdistan. Baksi tar upp de problem som kurderna har haft i sina nuvarande hemländer, med förföljelse och tortyr, men utelämnar en rad avgörande fakta.

Vad Baksi i sin artikel helt lyckas utelämna är det faktum att det område som kallas Kurdistan också bebos av en rad andra minoriteter, som har bott där minst lika länge som den kurdiska gruppen.

En sådan grupp är exempelvis assyrierna/syrianerna – en av Sveriges största minoritetsgrupper. Baksi nämner inte vad som händer med dem vid självständighet för kurderna. Och: Ska de få vara med i omröstningen om sitt eget område? Det förtäljs inte i artikeln.

Baksi menar även att kurdernas situation sällan uppmärksammas. Det är ganska märkligt att han inte ser att den enda minoritet som svenska medier rapporterar om från Irakkriget är just den kurdiska. Inte ett ord om andra folkslag. Inte ett ord om assyrierna/syrianerna. Kanske känner Baksi inte till att den gruppen finns i Irak?

Baksi påstår även att kurderna är den mest förtryckta folkgruppen i Mellanöstern. Hur mäter man förtryck egentligen? Jag vill inte ställa tragedier mot varandra, men varför nämner Baksi inte att de kristna minoriteterna inte bara förtrycks av regimerna utan också av de muslimska kurderna?

Slutligen: Baksi menar att en ”oberoende demokratisk kurdisk stat (?) skulle (?) bidra till mer av fred i Mellanöstern”.

Det ställer jag mig mycket tveksam till eftersom olika kurdiska grupperingar hittills inte har visat någon som helst samarbetsvilja i maktkampen om Kurdistan, utan tvärtom kraftigt motarbetat varandra. Det väljer Baksi att hålla tyst om.

Nisha Besara (Styrelseledamot i assyriskaföreningen i Södertälje)