ÅSIKT

Bosse Ringholm: Kostnaderna för ohälsan måste ner

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TOMMY MARDELL
Utgiftstaket behövs i dag för att vi ska ha råd med skola, vård och äldreomsorg i framtiden, skriver finansminister Bosse Ringholm.

Hej, ett par läsare – en av dem Per-Arne Almgren – har under påskhelgen skrivit insändare om årets vårproposition, som bland annat kritiserar förslagen för att få ned kostnaderna för sjukskrivningarna.

Jag tror att Per-Arne Almgren håller med mig om att det bästa sättet för att komma till rätta med problemen med ohälsan i arbetslivet är att människor får hjälp, rehabilitering och möjlighet att komma tillbaka till jobbet. Därför har regeringen lagt en lång rad förslag som bland annat ska se till att försäkringskassan får mer resurser och kan jobba mer effektivt, och att sjuka får bättre stöd och rehabilitering på sin arbetsplats. Dessa förslag kommer att underlätta för den som är sjuk att få hjälp. Men det kan ta tid innan de får full effekt.

Därför måste vi redan nu lägga förslag som får ned de ökande kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensioner. Kostnadsutvecklingen är så stor att den riskerar att äta upp allt annat utrymme för reformer om inget görs. Om utgifterna skenar iväg, leder det i sin tur till högre risk för ökande inflation och arbetslöshet, och till att statens finanser urholkas.

I höstas trodde regeringen att konjunkturen skulle bli bättre. Men det blev den inte. Istället förvärrades läget och kriget i Irak bröt ut. Det är bland annat det som lett till att statens inkomster blir lägre och utgifterna högre än vad vi trodde för ett drygt halvår sedan.

Regeringen har lagt fram olika förslag för att snabbt minska kostnaderna för sjukskrivningarna. Vi kan inte gå med på att andra verksamheter, som skolan, vården eller äldrevården, ska drabbas för att kostnaderna för sjukskrivningarna exploderat. Genom att bromsa kostnaderna kan vi nu genomföra reformer för 20 miljarder på andra områden i år – som avgiftsfri förskola för alla 4–5 åringar tre timmar per dag, förlängt studiebidrag för gymnasieungdomar och höjda pensioner.

Per-Arne Almgren är också kritisk till utgiftstaket. Det är ett viktigt medel för att se till att utgifterna ligger på en nivå som vi har råd med. Utgiftstaket hjälper till att upprätthålla den ordning och reda i ekonomin som är den bästa garanten för en trygg välfärd på längre sikt.

Det handlar i slutändan om att utgifterna måste hållas under kontroll idag, för att vi även i morgon skall ha råd med skola, vård och äldreomsorg.

Bosse Ringholm (finansminister)