ÅSIKT

Påstådd avveckling = ännu mer kärnkraft

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kärnkraftsindustrin planerar att bygga ut kärnkraften, med motsvarande en ny reaktor. Leif Pagrotsky har inga invändningar mot detta, och icke ett ord av protest har heller hörts från centern eller väns-terpartiet. I alla fall är det tydligt att kärnkraftsindustrin inte väntar sig några politiska problem med fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Den litar på att väns-tern och centern inte sätter några käppar i hjulet.

Den så kallade kärnkraftsavvecklingen är under alla omständigheter ett svart skämt. Den avveckling som utlovades 1980 och blev till ett ”oåterkalleligt löfte” från Birgitta Dahl i slutet av 80-talet och ånyo blev ett riksdagsbeslut 1997, den blir aldrig av.

I stället tänker industrin, enligt Affärsvärlden 26 april, bygga ut kärnkraften med en dryg Barsebäcksreaktor till.

En effekthöjning får i stort sett samma konsekvenser som om man faktiskt byggt en ny reaktor. Det leder till ökat kärnkraftsberoende – i det land som redan har mest kärnkraft per capita i hela världen, strax före Frankrike. Det leder också till ökad förbrukning av uran, som bryts under miljömässigt oacceptabla förhållanden i Kazakstan, Afrika, Kanada och Aust-ralien. Det leder till ännu mer avfall som ska hållas i säkert förvar i hundratusentals år, och det ökar risken för och konsekvensen av kärnkraftsolyckor.

Varför Leif Pagrotsky låter detta ske är gåtfullt. Han har namn om sig att ha både integ-ritet och intelligens, och ingen kan påstå annat än att han är ansvarig. Han är dubbelt ansvarig. Det är hans departement som ska avveckla kärnkraften och som driver förhandlingarna till detta ändamål både med de andra partierna och med kärnkraftsindustrin. Dessutom är det han som äger sju av de elva reaktorerna i Sverige. Vattenfall ägs till 100 procent av staten, mer exakt av näringsdepartementet. Barsebäck, Forsmark och Ringhals majoritetsägs av Vattenfall.

Eller vem är det som äger vem, egentligen? Ska Pagrotsky bli ytterligare en näringsminister i en lång rad som bara är en kasperdocka för Vattenfalls direktörer – med vänstern och centern som lama eftersägare? Räcker det inte med Vattenfalls motbjudande (och ekonomiskt tvivelaktiga) affärer i brunkol och kärnkraft i Tyskland?

Tio miljarder tänker sig kraftindustrin att investera i kärnkraften, därav säkerligen merparten inom Vattenfall. Hur mycket ska under den tiden gå till energieffektivisering och förnybar energi?

Enligt energiuppgörelsen 1997 ska Vattenfall vara ett instrument för omställningen av energisystemet – till ännu mer kärnkraft?

Ingegerd Saarinen (mp Riksdagsledamot)