ÅSIKT

Så kan vi stoppa valborgsfyllan

Foto: HENRY LUNDHOLM
SÅ SLUTADE DET SIST Bilden visar en ung pojke som fick läggas in på Maria Ungdom på Sankt Görans sjukhus förra valborgsmässoafton. Dåligt väder får inte vara det enda som kan minska ungdomsfylleriet, menar skribenterna.
DEBATT

Fulla ungdomar, olyckor, misshandel och skadegörelse – valborg är här igen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommunerna måste ta i med hårdhandskarna mot affärer som säljer öl till minderåriga. Politikerna får inte tiga längre.

– Vi kan inte låta traditionen med valborg som ungdomsfyllehelg fortgå, skriver Sven-Olov Carlsson och Mehmet Kaplan på Aftonbladet Debatt.

Återigen är det dags för en av våra svenska högtider: valborg!

Förutom brinnande majbrasor är det en stark tradition, främst bland unga ungdomar, att på valborgsmässoafton dricka sig berusad på öl, vin och sprit.

Dagarna efter valborgsmässoafton kan vi sedan via medierna ta del av de tragedier som ägt rum på grund av fylleriet. I ungdomsfyllans spår följer ofta våld och skadegörelse och också att ett antal ungdomar, i fyllan, har prövat narkotika. Bland lite äldre ungdomar leder fylleriet till trafikolyckor, misshandel och faktiskt många gånger till utvecklandet av ett beroende.

Att det ovan nämnda är sant vet alla som arbetar med sociala frågor. Engagerade inom socialtjänsten och polisen, personalen på fritidsgårdar och i skolan brukar veckorna före valborg oroa sig över hur ”årets” firande ska bli. Den faktor som tillmäts stor betydelse för utfallet är vädret. Blir det kallt och regnigt blir fylleriet mindre, blir det varmt och soligt blir fylleriet värre. Ett samband som många kan bekräfta.

Är det rimligt att en opåverkbar faktor som vädret ska avgöra nivån på ungdomsfylleriet? Vi tycker inte det. Vi tycker att de negativa konsekvenser som fylleriet för med sig, både för samhället och den enskilda individen, är så allvarliga att de som har möjlighet att påverka ungdomsfylleriet borde göra det.

Oftast är det faktiskt vuxna som möjliggör ungdomars supande. Antingen genom att inte upprätthålla åldersgränsen i kassan i livsmedelsaffären eller på bensinmacken eller hemma genom att ”bjuda” på en flaska eller två i all välmening – i hopp om att tonåringen ska hålla sig till enbart den drycken och mängden som föräldern givit.

Socialtjänst, polis, fritidsgårdar och skola behöver uppbackning av politiker och av politiska beslut och åtgärder.

De kommunala alkoholpolitiska programmen är alltför ofta policydokument som inte används. Många gånger är intentionerna i programmen bra – men resurserna för att uppfylla dem finns inte. Resursfrågan handlar om politik. Politiker som inte tar resursfrågan på allvar säger alltså att dessa frågor inte är viktiga.

Kommunernas tillsyn både över folkölsförsäljningen i livsmedelsbutiker och över serveringen på restauranger är ett annat verktyg som kan förbättras mycket. Vi vet att folkölet är en av de populäraste dryckerna att berusa sig på om man är minderårig och vi vet att många minderåriga även lyckas beställa ”sin fylla” på vanliga pizzerior och andra restauranger. Försök runt om i Sverige med att skicka in minderåriga för att köpa folköl lyckas gång på gång. Alla beklagar det men försäljningen till minderåriga fortgår. Varför? Just den langningen till minderåriga skulle kunna försvinna med bättre tillsyn och kännbara konsekvenser för livsmedelshandeln.

I en tid när alkoholkonsumtionen ökar behövs alla engagerade förebyggare. Föräldrar är den målgrupp som många nu riktar sina åtgärder mot och kampanjer till. Föräldrar är viktiga. Men deras motivation att till exempel nattvandra eller arrangera drogfria diskon är i stor utsträckning beroende av att de upplever att det finns en politisk vilja, såväl lokalt, nationellt som internationellt att minska ungdomsfylleriet. Om kommunerna klarar tillsynen över folkölsförsäljningen ökar motivationen att arbeta förebyggande.

Ska ambitionen att hålla barn- och ungdomstiden alkoholfri vara trovärdig kan vi inte låta traditionen med valborg som ungdomsfyllehelg fortgå.

Sven-Olov Carlsson

Förbundsordförande IOGT-NTO

Mehmet Kaplann

Presstalesman,

Sveriges Unga Muslimer

ARTIKELN HANDLAR OM