ÅSIKT

Öppet brev till Göran Persson och Lars Stjernkvist

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har en folkomröstning framför oss i höst. Frågan om Sverige skall gå med fullt ut i det monetära samarbetet eller ej är av mycket stor betydelse för hela det svenska folket.

Det socialdemokratiska partiet har i ett kongressbeslut valt att ta ställning för ett EMU-medlemskap. Det betyder att partiets organisation och resurser tas i anspråk för ett engagerat deltagande på ja-sidan inför folkomröstningen. Det är alldeles utomordentligt. Det är viktigt att seriös argumentation förs kring vilka effekterna blir av ett ja.

Det är också av utomordentligt stor betydelse att vårt parti bedriver ett kampanjarbete som sådant. Tänk tanken att det skulle bli ett lågt valdeltagande i denna folkomröstning. Samtliga riksdagspartier har ju sagt att man skall följa resultatet, men om valdeltagandet skulle bli lågt kommer säkert röster att höjas och ifrågasätta hur pass vägledande folkomröstningen är.

Alltså: allt måste göras för att undvika ett lågt valdeltagande i denna folkomröstning liksom i de allmänna valen. Det socialdemokratiska partiets helhjärtade engagemang i folkomröstningen är därför mycket viktigt.

Men – jag blir allvarligt oroad av de signaler som nu går ut från partiledningen om ”rättning i leden”. Vi har ett kongressbeslut – ja, men det får inte innebära att enbart en åsikt får framföras. Tvärtom är det av största vikt att det finns engagerade socialdemokrater på båda sidor i EMU-kampanjen. Det finns en stor folklig tveksamhet inför EMU – det vore väl ett underbetyg åt oss som parti om vi inte har framträdande socialdemokrater som kan argumentera också för den uppfattningen. Det är en svår fråga som svenska folket har att ta ställning till. Sakliga argument för och emot behövs på båda sidor. Vi socialdemokrater behöver vara företrädda på båda sidor.

Låt oss enas om det viktiga i att både ja- och nej-sidan får utrymme i denna debatt. Se det angelägna i att det finns socialdemokrater företrädda på båda sidor. För folkomröstningens skull, för Sveriges skull men också för vårt partis skull – vi är som bekant ett demokratiskt parti.

Britta Lejon

Ordförande i Sollentuna

Arbetarkommun, ledamot av styrelsen sossar mot EMU

i Stockholm, riksdagsledamot.