ÅSIKT

Munkavle om EMU även i kd

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Göran Persson hade en uppgörelse med socialdemokraternas EMU-motståndare på partistyrelsens senaste möte. ”Vi tänker inte acceptera att ledande medlemmar i partiet driver en kampanj mot partiets linje”, varnade partiordföranden Persson.

Inför folkomröstningen 1994 var det ganska jämnt mellan ja- och nej-sidan. Detta trots att ja-sidan hade cirka 500 miljoner i kampanjbidrag och nej-sidan cirka 30 miljoner. Men då fick ja-sidan även hjälp av pressen, som skrev positivt i 75 procent av antalet artiklar om EU.

Men nu börjar ja-sidan att bli nervös, eftersom Sifos aprilmätning visar att 50 procent säger nej till EMU och endast 34 procent säger ja. Det är mot en sådan bakgrund man ska se Göran Perssons uttalande om att han inte kan ”acceptera att ledande medlemmar i partiet driver en kampanj mot partiets linje” (som ju är ja).

Men det vilar något märkligt över att partieliten i flera partier går på tvärs mot partimedlemmar och folkvilja. Det visar också att EMU och EU är eliternas projekt. Trots sina många hundra miljoner i propagandamedel så har man svårt att få folket med sig och nu ser man sig nödsakad att även strypa debatten genom att förbjuda EMU-motståndare att delta.

Samma fenomen finns inom kd som inte beviljar några kampanjmedel till EMU-motståndarna (organisationen KALE). Även inom kd har debatten kvävts.

På medlemsmötena är många kristdemokrater rädda för att tala om sin inställning till EMU, särskilt de som är tveksamma. Man är rädd för man vet vad partiledningen tycker. Och rädslan är särskilt uttalad bland dem som har förtroendeposter i partiet.

Inför EU-omröstningen 1994 beordrades en kd-ombudsman som var EU-motståndare att hålla inne med sina åsikter i arbetet. Och i år, inför EMU-omröstningen, har en ombudsman sagt att han sympatiserar med EMU-motståndarna men inte vill visa det utåt. Han är rädd för att det inte skulle ”gå hem i hans roll som ombudsman”.

Själv är jag inne på min tredje mandatperiod som landstingspolitiker för kd. Nyligen gick jag ut offentligt med att jag är EMU-motståndare och plötsligt känner jag kylan från ledande företrädare (dock ej alla) för partiet.

Måhända är det som håller på att hända i svensk demokrati farligare och viktigare att diskutera än ja eller nej till EMU. För det vi nu ser, tystade partimedlemmar och strypta kampanjbidrag, är ett allvarligt angrepp på yttrandefriheten.

Och angreppet kommer från dem som borde vara de främsta försvararna av demokratin.

Dennis Brinkeback (Landstingspolitiker kd i Stockholms läns landsting)