ÅSIKT

FN måste avskaffa diktaturernas rösträtt

DEBATT

FN:s kommission för mänskliga rättigheter är en ny tragedi för världssamfundet. FN tiger om Mugabes övergrepp i Zimbabwe, Fidel Castros massarresteringar och Sudans summariska avrättningar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– FN är kidnappat av skurkstater. Det är dags att skapa ett nytt FN där diktaturernas makt är bruten, skriver Henrik von Sydow, riksdagsledamot för moderaterna.

Foto: AP
FN är kidnappat av vidriga regimer som frekvent stoppar kritik av brott mot de mänskliga rättigheterna i andra diktaturstater, skriver Henrik von Sydow från moderaterna. Här ses Zimbabwes president Robert Mugabe med Kubas Fidel Castro i ett hjärtligt möte.

FN-kommissionen för mänskliga rättigheter avslutade i fredags sitt sex veckor långa årsmöte i Genève. Vid summeringen är det uppenbart att sessionen är en ny tragedi för FN-systemet. FN-

organet har blivit kidnappat av vidriga regimer där en allians av diktaturstater systematiskt stoppat kritik av människorättsövergrepp som begås av andra skurkstater. De krafter i världen som står upp för den universella idén om mänskliga rättigheter måste snabbt avskaffa diktaturers rösträtt i FN. Annars riskerar respekten för mänskliga rättigheter urholkas i takt med att FN mister resterna av sin trovärdighet.

I mars deklarerade USA att Robert Mugabes ”flagranta och förödande människorättsövergrepp” i Zimbabwe skulle fördömas av FN-kommissionens årsmöte. I EU-ländernas utkast till resolution uttrycktes stark oro över de övergrepp – systematiska våldtäkter, utbredd tortyr och godtyckliga arresteringar – som sker på order av Robert Mugabes fruktade regim. Men efter procedurtricks från ordförandelandet Libyen, kaotiska debatter och stöd från en allians dominerad av diktaturstater stoppade FN-kommissionen kritik mot den groteska regimen i Zimbabwe. Kina, Kuba, Saudiarabien, Syrien och Sudan tillhörde de stater som fick stöd av flera afrikanska och asiatiska stater och röstade ned kritiken. Även Ryssland tillhörde de 28 länder av totalt 53 i kommissionen som ville tysta ned övergreppen. Den pakten av stater kopplade sedan greppet om FN-mötet.

Diktatorn Fidel Castro fick tillfälle att jubla över utebliven FN-kritik och kallade FN-mötets Kubaresolution för en ”ny moralisk seger för revolutionen”. Detta samtidigt som Havannaregimen i skuggan av Irakinterventionen brutalt försökt tysta landets ledande dissidenter. Men FN säger inte ett knyst om de massarresteringar och summariska rättegångarna mot de regimkritiker som nu riskerar fängelsestraff på upp till 28 år. FN nämner heller inte med ett enda ord avrättningarna av de tre dissidenter som försökte fly till USA med en färja. FN:s människorättskommission väljer att tiga still.

På samma sätt utropade ledarna i Sudan att diktaturen fått stöd av FN sedan den resolution som riktade kritik mot regimen för bristande respekt för mänskliga rättigheter röstats ned av 26 av medlemsländerna. I resolutionsförslaget kritiserades godtyckliga avrättningar, tortyr, amputationer och omskärelse av flickor som sker under regimens ledning. Men också här valde FN:s människorättskommission efter votering att inte rikta någon kritik.

Men FN-organet kan visa tänderna när det passar. Israel fördömdes med ett språkbruk som är sällsynt i sammanhanget.

Landet anklagas för ”massdödande” av palestinier och resolutionen uttalar att ”Det palestinska folket har laglig rätt att bekämpa den israeliska ockupationen”. Det senare tolkas av palestinska terroristgrupper som moralisk support för fortsatta självmordsräder mot diskotek, restauranger och bussar i Tel Aviv.

Av kommissionens 53 medlemsländer röstade 33 för resolutionen, som lagts fram av muslimska och afrikanska länder med stöd av Kina och Kuba. Bara fem länder förkastade texten, bland dem USA och Tyskland. Sverige avstod – som vanligt – från att ta ställning.

Hanteringen av Israel är lika grotesk som avslöjande. Varför, i en värld där diktatorer kommer undan med systematiska våldtäkter, massarresteringar och avrättningar, varför framkallar då Mellanösterns enda demokrati en så fräsande ilska från FN?

Mötet är en skam för hela FN och ett hån mot alla de människor i världen som lever under förtryck, terror och tortyr. Det är bedrövligt att läsa röstprotokollen som avslöjar att makten ligger hos regimer vars gemensamma nämnare är ett förakt mot västvärldens allra starkaste idé: den om mänskliga rättigheter och demokrati. Samtidigt gör röstprotokollet läsaren klarsynt: att skurkstaterna kopplat greppet är en logisk följd när diktaturer och demokratier väger lika i FN. Men vill vi leva med ett världssamfund som dikteras av Libyens förfuskande och domineras av Kubas kommunistretorik eller Syriens sanslösa hyllningar av Robert Mugabes storhet? Allt likt ett tragiskt skådespel där Kina och Ryssland för sig som skuggor i kulisserna. Så kan vi inte ha det.

Den världsordning som

främjar demokrati och mänskliga rättigheter kräver ett nytt FN. Målet för FN måste vara att 2000-talet i motsats till 1900-talet ska bli det århundrade där diktaturer inte längre ohindrat eller ostraffat kan begå brott mot mänskligheten. De klassiska idéerna om mänskliga rättigheter måste gå före diktaturregimers rätt att förtrycka sina folk. Folkrätten måste omdefinieras så att alla människors rättigheter sätts före staternas suveränitet. Det första steget i en sådan reformering är att avskaffa diktaturstaternas rösträtt i FN. Först då kan FN återvinna sin förlorade heder, respekt och trovärdighet.

Henrik von Sydow (riksdagsledamot för moderaterna)