ÅSIKT

Offer för kriget – skadad för livet

HANDIKAPPAD 12-årige Ali förlorade sina armar och brännskadades svårt efter att USA anfallit hans hemby utanför Bagdad. – En för tidig död är en inte ovanlig långsiktig konsekvens av skador från krig. Sverige bör ta sitt ansvar och stödja funktionshindrade människors rätt till anständiga liv, skriver Kaj Nordquist.
DEBATT

10 324 människor blev funktionshindrade på grund av krig 2000.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hur många som fått armar och ben avslitna, syn eller hörsel förstörd under kriget i Irak, vet vi inte. I FN pågår nu ett arbete för att skapa en konvention för funktionshindrade.

– Jag utgår ifrån att Jan O Karlsson som biståndsminister ser detta som en vital fråga, skriver Kaj Nordquist, synskadad riksdagsman.

Kaj Nordquist.

Nu har striderna i Irak i stort sett upphört. Det stora slaget om Bagdad blev inte riktigt som medierna föreställt sig. I tv, radio och tidningar kommer nu bilderna och berättelserna om hur kriget faktiskt utvecklade sig.

De inte fullt så smarta missilerna har avlossats, markförbanden har ryckt härjande fram och en del bomber detonerade kanske där de var avsedda att brisera.

När kriget kommer, vad händer då? Många människor tvingas offra sina liv. Barn får inte växa upp, unga får inte bli gamla och äldre får inte sluta sina dagar försonade med sina erfarenheter. Åtskilliga får leva med livslånga skador.

Krigets offer är inte i första hand statschefer. Det är inte Tony Blair eller George Bush som rent fysiskt utsatts för krigshandlingar. Krigets första offer är inte heller sanningen. Även om den poängen låter sig göras.

Nej, krigets verkliga offer är som vanligt civilbefolkningen. Moderna krig utkämpas inte alls enbart via begränsade precisionsbombningar, inte alls mellan tydligt definierade militärer och inte alls på avskilda arenor som de i viss mening gjorde tidigare. Förr i tiden drabbade soldater samman på specifika slagfält. Visserligen terroriserade militären den civila befolkningen, bönder fick mot sin vilja föda diverse trupper och se sina mödosamt hoparbetade resurser förstöras utan pardon. Men gamla tiders krigskonst hade inte utvecklats till den systematiska massförstörelse som nu gäller. Bombterror, kemiska stridsmedel och lömskt utplacerade landminor tillhör vår tid.

Rent strategiskt verkar den bästa möjligheten att överleva i krig vara att vara soldat. De militära förlusterna var små, till och med under

Vietnamkriget, i jämförelse med de lidanden som icke krigförande personer fick utstå. Det är inte alltid så att de civila offren ens räknas ordentligt.

En av de grupper som verkligen blir offer i krig och drabbas är funktionshindrade människor. Dels människor som redan är funktionshindrade före utbrottet av fientligheterna, dels de som blir skadade av kriget.

Inga särskilda insatser brukar under krig göras för den här stora och utsatta gruppen. Många lämnas åt sitt öde – utan vatten, utan mat, utan livsuppehållande läkemedel. Barn med funktionshinder sätts ofta på undantag när situationen är kaotisk. När alla som flyr är i en nödsituation, vem garanterar då att också alla verkligen får en chans att klara sig?

Det ska dock aldrig glömmas bort att krig mycket aktivt skapar funktions-hinder. Ta exemplet år 2000. Enligt de senaste pålitliga siffror som publicerats går det inte att hitta någon generell procentsats för hur många som blir funktionshindrade av krig. Men icke förty, så har Världshälsoorganisationen, WHO, beräknat att år 2000 hade 10 324 personer blivit funktionshindrade på grund av krig, av dem var 7 486 män och 2 838 kvinnor.

Människor förlorar sin syn, hörsel eller kommer i fortsättningen inte att kunna röra sig som tidigare. Psykiska trauman förstör resten av livet för vissa. Andra drabbas av kroniska sjukdomstillstånd. En för tidig död är en inte ovanlig långsiktig konsekvens av skador från krig.

Hur många tusen människor har blivit eller kommer att bli funktionshindrade av kriget i Irak?

Sverige har i denna situation ett ansvar att axla. Vi bör tydligt markera att funktionshindrade människors mänskliga rättigheter ska respekteras. Vi bör arbeta för att internationella organisationer och institutioner tydligt satsar resurser på denna grupp. Sveriges regering bör använda sina egna kanaler för att stödja funktionshindrade männi-skors rätt till anständiga liv.

Jag utgår ifrån att Jan O Karlsson som biståndsminister ser detta som en vital fråga skapad av det krig i Irak som nu kanske avslutats.

Kaj Nordquist (Socialdemokrat och riksdagsledamot)

ARTIKELN HANDLAR OM