ÅSIKT

Låt kvinnorna få abort i Sverige

DEBATT

Förra veckan röstade riksdagen nej till att låta utländska kvinnor göra abort i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

- När det finns en risk att förlora politiska poäng tar man lätt på kvinnors rättigheter, skriver företrädare från fem av de sju ungdomsförbunden på Aftonbladet Debatt.

Utländska kvinnor förtjänar vår solidaritet, menar de.

Maja är 19 år och bor i Krakow. Trish är 17 år och bor i Dublin. De är båda gravida. Ingen av dem har blivit gravid med en svensk man eller i en svensk säng. Svensk lag säger då att de inte har rätt att få en abort utförd i Sverige. I stället tvingas de uppsöka en illegal abortör, en läkare som har goda chanser att tjäna pengar på deras utsatthet.

Priset för en "menstruationsreglering" i Krakow ligger någonstans kring 500 dollar.

Den 7 maj röstade riksdagen i frågan om utländska kvinnor ska ha rätt att komma till Sverige för att få en abort. För oss är detta en självklar rättighet för de kvinnor som lever i länder där rätten till en legal och säker abort inte finns.

Ett exempel är Polen där ungefär 30 000 illegala aborter utförs varje år. På 60- och 70-talen - innan Sverige till slut tillät fri abort - reste tusentals svenska kvinnor till Polen, som då hade en mycket mer liberal abortlag än i dag. När de polska kvinnorna i dag knackar på dörren till våra sjukhus och kliniker möter de inte samma solidaritet.

Med stor förvåning och ilska såg vi hur riksdagen valde att inte rösta ja till de motioner som behandlade frågan den 7 maj.

I debatten som förts i frågan den senaste tiden har framförallt tre argument förts fram:

1 Vi vet inte hur detta påverkar opinionen för liberalare abortlagstiftning i länder där abort inte är en rättighet.

Att på det här sättet mena att stödet för kvinnorörelsen skulle minska i dessa länder är naivt att tro. Den kamp som fördes i Sverige för legal och säker abort under 60- och 70-talen är ett tydligt bevis på det. Vi har fullt förtroende för att kvinnor och män i Polen och i Irland kommer att fortsätta sin kamp för att kvinnor ska få rätten till att utföra aborter, även om de har möjligheten att komma hit medan de ännu inte fått sina rättigheter.

2 Vi vet inte hur detta påverkar svensk sjukvård.

Även det här argumentet är irrelevant. All annan svensk sjukvård är tillgänglig för utländska medborgare, så länge den som behöver vården betalar vad det kostar. Samma sak skulle gälla för aborter. Med andra ord belastas inte sjukvårdens ekonomi alls.

3 Vi måste respektera andra länders nationella demokratier och lagar.

Det här argumentet visar vad riksdagens nej egentligen handlar om. Man är rädd för att stöta sig med bland andra delar av det polska prästerskapet som i dag ser till att Polens abortlagstiftning inte liberaliseras.

Svenska politiker förefaller vara rädda för att driva radikala frågor inom ramen för EU. Det är ett uttryck för en cynisk syn på rättigheter.

Sverige kritiserar gärna Turkiet för brott mot mänskliga rättigheter och Sverige profilerar sig på ett bra sätt i frågan om könsstympning. Men när det finns en risk att förlora politiska poäng tar man lätt på kvinnors rättigheter. En sådan syn på mänskliga rättigheter kan vi aldrig acceptera.

Socialdepartementet har fått i uppdrag att göra en översyn av lagen. Socialutskottet hänvisade till den pågående utredningen när man den 25 mars justerade motionerna och bestämde sig för att rekommendera riksdagen att rösta nej. Problemet är bara att det inte alls pågår någon utredning. Efter påtryckningar har det dock lovats att den ska inledas.

Vi frågar oss varför man helt plötsligt måste utreda kvinnors rättigheter. Rätten för utländska kvinnor att komma till Sverige för att få en abort utförd borde vara en självklarhet. Det är i dag redan tillåtet i flertalet andra europeiska länder.

Sverige bör också öppet kritisera den ofrihet kvinnor utsätts för och föra konstruktiva, politiska diskussioner med de länder som ignorerar kvinnors rättigheter, på samma sätt som Sverige kritiserar länder som Turkiet.

Maja och Trish och många andra kvinnor förtjänar vår solidaritet, både genom möjligheten att få en abort utförd i Sverige och genom att Sverige höjer rösten i den internationella debatten.

Att diskriminera människor från rättigheter som erkänns enligt svensk lag bara för att de är födda i ett annat land är en mycket olycklig tolkning av människovärdet.

Lisa Holmberg

Centerns Ungdomsförbund

Anna Johansson

Andre vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Jane Lagerqvist

Liberala Ungdomsförbundet

Mattias Niskala

Grön UNgdom

Isabélle Sannestedt

Förbundstyrelsen, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Förra veckan röstade riksdagen nej till att låta utländska kvinnor göra abort i Sverige. - När det finns en risk att förlora politiska poäng tar man lätt på kvinnors rättigheter, skriver företrädare från fem av de sju ungdomsförbunden på Aftonbladet Debatt. Utländska kvinnor förtjänar vår solidaritet, menar de.