ÅSIKT

Sluta diskriminera kvinnor i slöja

DEBATT

På måndagen är det världspremiär: för första gången någonsin ska en kvinna i slöja, Mariam Osman Sherifay (s), tala i riksdagen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”I dag antingen osynliggörs eller framställs muslimska kvinnor som offer”, skriver hon och två andra socialdemokrater.

Soha fick höra av den nya enhetschefen vid ett äldreboende i Växjö att man helt enkelt inte skulle ha slöja på jobbet, Nadia fick inte bli programledare för tv-programmet Mosaik på grund av sin slöja och Alma fick kalla handen av Sveriges kvinnliga bilkåristers riksförbund.

Detta är de få fall media uppmärksammat den senaste tiden, de få fallen som blir offentliga. Men vi vet att det är ett utbrett problem. Vi möter det i vår vardag. Vid ett flertal tillfällen har muslimska kvinnor som valt att bära slöja utsatts för kränkande behandling och diskriminering. Men det är bara toppen på ett isberg i det segregerade Sverige.

Alltjämt uppfattas det annorlunda som det avvikande. Människor förnekas arbete för att de råkar ha ett namn som inte klingar svenskt. Människor vägras bostad eller inträde på restauranger för att de har ett utseende som inte stämmer med schablonbilden.

Också våra myndigheter och institutioner diskriminerar genom sina föråldrade, slutna strukturer som hör till ett förgånget Sverige. Diskrimineringen skadar inte bara den drabbade, den förlamar också vår förmåga att ta vara på mångfaldens möjligheter och hämmar samhällsutvecklingen.

Vi har också långt kvar i kampen mot segregationen. Vilka samhällsstrukturer vi än granskar ser vi en markant brist på mångfald och en generande åtskillnad mellan ”vi” och ”dom”. Segregationen gör sig gällande i boendet, i politiken, i vårt eget parti, i arbetslivet, bland de förtroendevalda, i våra institutioner, bland de verksamma i media.

Vi socialdemokrater vill förändra denna verklighet. Vår vision är ett samhälle som bejakar mångfalden och tar vara på dess möjligheter. Vi vill sträva efter ett jämställt och jämlikt samhälle som ger lika möjligheter till alla sina medborgare, både i arbets- och samhällslivet.

Mona Sahlin har på ett mycket förtjänstfullt sätt uppmärksammat de tjejer som växer upp i patriarkala familjer och deras utsatthet. Nu måste också Soha, Nadia och Almas utsatthet uppmärksammas och bekämpas. Denna fråga kommer vi att debattera med Mona Sahlin i dagens interpellationsdebatt om rätten att bära slöja. Det blir en historisk debatt. Från talarstolen i Sveriges riksdag kommer för första gången någonsin en kvinna klädd i slöja att tala.

I dag antingen osynliggörs eller framställs muslimska kvinnor som offer. Det är olyckligt. Vi tror att det hade varit nyttigt för oss alla att se att muslimska kvinnor är precis som alla andra, varken bättre eller sämre!

Soha, Nadia och Alma har valt att inte ses som offer. De har valt att bli del av sitt nya land och därmed är de förebilder för andra. De behöver vårt stöd. Deras kamp måste uppmärksammas och diskrimineringen bekämpas.

Debatten i dag handlar i grunden om hur vi ser på varandra och hur vi tillsammans bygger en gemensam och bättre framtid för oss alla i Sverige.

Mariam Osman Sherifay (s) riksdagsledamot från Sundbyberg,

Inger Segelström (s) riksdagsledamot från Stockholm samt ordförande för S-kvinnor,

Luciano Astudillo (s) riksdagsledamot från Malmö.