ÅSIKT

Ungdomar jobbar för slavlön

DEBATT

21 kronor i timmen. Vem vill arbeta för en så låg lön? För fjärde året i rad har SSU genomfört en undersökning av kommunernas sommarjobbslöner.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

- Dagens lönelotteri borde avskaffas, skriver Mikael Damberg, förbundsordförande i SSU.

För fjärde året i rad har SSU kartlagt hur mycket kommunernas sommarjobbande ungdomar får i lön. För fjärde året i rad kan SSU konstatera att många ungdomar tvingas jobba för slavlöner. Löner på 25-30 kronor i timmen är ett hån. Att fackförbundet Kommunal i flera fall har godkänt dessa sommarlöner är oacceptabelt. SSU kräver att ett nationellt avtal tecknas mellan Kommunförbundet och Kommunal som garanterar sommarjobbarna rättvisa och anständiga löner.

I 2003 års undersökning har 246 av Sveriges 290 kommuner deltagit i SSU:s sommarjobbsgranskning. De allra flesta av kommunerna erbjuder sommarjobb och enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), har det inte varit så många sommarjobb som i år sedan 1990. Det är en positiv utveckling, men fortfarande betalas ungdomars sommararbete alldeles för dåligt.

SSU tycker att 50 kronor i timmen är en rimlig lön för ungdomar under sommaren. Vår undersökning visar att hela 186 kommuner, det vill säga nästan 80 procent av de som svarat, betalar mindre än 50 kronor i timmen. Ett tiotal kommuner betalar så lågt som under 30 kronor i timmen, några av dem under 25 kronor.

Det är helt orimligt att Sveriges ungdomar ska tvingas slita för sådana slavlöner. Nu är det dags för kommunerna att betala anständiga löner och det är dags för fackförbundet Kommunal att ta sommarjobbarnas löner på allvar. Kommunal strejkar just nu för högre löner och bättre villkor för sina medlemmar, men fortsätter att acceptera orimligt låga löner för ungdomar.

Det är bedrövligt att Kommunal i många fall har varit med och förhandlat fram de här låga lönerna. Det är dessutom djupt orättvist att det skiljer sig så mellan olika delar av landet. Dals-Eds kommun betalar exempelvis 21 kronor i timmen medan Åstorps kommun har en högsta lön på 73 kronor i timmen. SSU tycker att det är djupt orättvist att man ska kunna få tre gånger så hög lön för ibland samma arbete, beroende på om man råkar bo i den ena kommunen eller den andra. Dagens lönelotteri borde avskaffas.

Därför kräver SSU att ett nationellt avtal tecknas mellan Kommunförbundet och Kommunal, som garanterar sommarjobbarna rättvisa och anständiga löner. Ett nationellt avtal är det enda sättet att tillförsäkra alla 55 000 sommarjobbande ungdomar en jämn och rättvis lön.

Vi tycker att det är viktigt - inte bara för sommarjobbarna utan även för kommunerna som arbetsgivare - att lönerna är skäliga och att många ungdomar får tillfälle att prova på arbetsmarknaden.

I många kommuner motiveras låga löner med att fler ungdomar då kan erbjudas arbete. Det är inget godtagbart argument. Ingen annan grupp i samhället skulle acceptera en sådan förklaring. Kommunerna har faktiskt inte råd att välja på det sättet. Vi vet att kommunerna står inför stora pensionsavgångar och att det bara inom några år kommer att råda stor brist på personal inom till exempel vård och omsorg.

Dessa sommarjobbande ungdomar borde vara högintressanta och prioriterade grupper för landets kommuner. Men idag möter många ungdomar ointresserade kommunala arbetsgivare som inte ens kan betala anständiga sommarjobbslöner. Ungdomar kan med rätta fråga sig om dessa arbetsgivare verkligen kan erbjuda en spännande framtid för dem. Från SSU:s perspektiv är det enkelt. Vi tycker att alla ungdomar borde ha rätt att prova på jobb under sommarlovet - med rättvis lön!

Vissa kommuner har både usla löner och extremt få platser. Mullsjö kommun erbjuder till exempel 13 ungdomar sommarjobb för 28 kronor i timmen, Härryda har 14 platser med en lägstalön på 38 kronor och Bjurholm 30 platser med lönen 33 kronor i timmen. De här är tre exempel som visar på kommuner som inte tar sitt ansvar.

SSU:s granskning ger resultat. SSU:s undersökning 2003 visar att de kommuner som hängts ut under föregående år inte vågar ha lika låga löner nästa år. Sala kommun betalade exempelvis 17,50 kronor i timmen år 2000, medan de i år har en lägstalön på 59 kronor i timmen. Även Danderyd har bättrat sig. År 2001 låg lönen på cirka 19 kronor i timmen, medan den i år är mellan 43 och 50 kronor. Det här visar att SSU:s årliga sommarjobbsgranskning behövs och att kommunerna tar till sig av vår kritik.

SSU:s sommarjobbsgranskning kommer därför att fortsätta även nästa år. Det återstår att se om kommunerna har lärt sig något till nästa år - om de har lärt sig att investera i sin egen framtid och betala ungdomar anständiga löner.

Mikael Damberg (Förbundsordförande i SSU)