ÅSIKT

Ingen fred utan kvinnor

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I antikens Grekland rådde demokrati – för fria män. I dag, mer än 2 000 år senare, har världen inte kommit mycket längre.

När grunden för det nya Irak ska läggas, är det bara män det handlar om. Ansvaret ligger hos Bush och hans allians där inte ens det annars så jämställda Danmark höjt rösten för att tala för kvinnornas plats i det nya samhällsbygget.

Det står klart att omvärlden måste hjälpa Iraks folk att bygga upp sitt land igen. Vi, som socialdemokratiska ledamöter i riksdagens utrikesutskott, anser att det bör ske under FN:s överinseende och stöd. Vi är djupt oroade över att kvinnorna hittills är fullständigt osynliga i den processen.

Befolkningens situation i Irak är förtvivlad. Människor lider svårt av brist på rent vatten, mat och elektricitet. Utan el kan inte vattenreningsverken fungera och nu ökar diarrésjukdomarna (som beror på förorenat vatten) framför allt hos barnen. Plundringar och kriminalitet har blivit en del av vardagen, samtidigt som vi står inför den stora frågan om hur processen för fred och ett återuppbyggt, demokratiskt, Irak ska föras.

Det finns ett samband mellan fred, jämställdhet och utveckling. Men kvinnor får inte, i tillräcklig omfattning, delta i konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete. Vi vet att när kvinnor får utrymme i konflikthantering och fredsprocesser för de med sig ett annat synsätt, ett nytt fokus.

Vi kvinnor måste öka vårt inflytande för att kunna förändra de normer som råder när det gäller krig, våld och konflikter. Det är nästan uteslutande män som planerar och för krig.

Men det är kvinnor och barn som i första hand drabbas av krigets konsekvenser. Det är kvinnor som systematiskt våldtas i krig. Det är barnen som drabbas dels direkt, dels av att kvinnorna drabbas eftersom de har huvudansvaret för familjens försörjning och omsorgen om barnen.

Eftersom kvinnorna har helhetsansvaret måste de också få makten att påverka fredsarbetet och planerna för återuppbyggande. Sverige måste – i olika internationella sammanhang och särskilt i diskussionerna om återuppbyggnaden av Irak – driva kravet att minst 40 procent ska vara kvinnor när man tillsätter befattningar för fredsskapande, konflikthantering och försoningsarbete.

För att kunna ge kvinnorna deras rättmätiga plats i freds- och återuppbyggnadsarbetet måste flera saker uppfyllas.

Det handlar inte bara om att nominera och driva kvinnorna utan också om att identifiera dem – de finns!

Vi behöver inte gå längre än till vårt eget land för att finna många kvalificerade irakiska kvinnor. Det är inte bristen på kompetenta kvinnor som gör att de inte finns med i de här processerna. Det handlar om en bristande vilja!

Carina Hägg , Birgitta Ahlqvist (ledamöter s av riksdagens utrikesutskott)