ÅSIKT

Kvinnorna är på väg in i fredsarbetet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kvinnor måste få makten att påverka fredsarbetet. Det skriver Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist på Aftonbladet Debatt den 23 maj. Det har de alldeles rätt i. Hägg och Ahlqvist menar bland annat att Sverige måste driva kravet att minst 40 procent ska vara kvinnor när man tillsätter befattningar för fredsskapande, konflikthantering och försoningsarbete.

Att få in kvinnor i konflikthantering är något som regeringen på olika sätt nu satsar på. Regeringen har satt igång ett stort arbete för att fullt ut integrera ett genderperspektiv, ett könsperspektiv, i hanteringen av konflikter.

Kvinnorna i tredje världen och i olika konflikthärdar i världen är våra systrar. Vi måste förena oss med dem i organisationer, nätverk och solidaritetsarbete. Jag är övertygad om att detta samarbete utgör en grund för en ny fredlig, rättvis och civiliserad värld.

Till den uppgiften behöver vi fungerande redskap. Vi behöver metoder som förhindrar att krig uppstår. Vi behöver konflikthanteringsmetoder som tillvaratar kvinnors perspektiv och kvinnors behov.

För att skapa detta instrument, denna metod, så skall regeringen tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta ett underlag baserat på den kunskap och forskning som finns, nationellt och internationellt. Vi behöver mer kunskap om fredsförebyggande och konflikthantering. Vi behöver också arbeta mer med att synliggöra mäns och kvinnors olika utsatthet vid konfliktsituationer.

Målet är självklart – att vi i framtiden ska bli bättre på konflikthantering och framför allt – att vi på ett bättre sätt ska involvera kvinnor i detta arbete. Som det är nu så drabbas de först av krigets fasor och sedan blir de inte lyssnade till. Kvinnor har dessutom sällan möjlighet ta ledande positioner i uppbyggnadsarbetet.

Sverige arbetar redan idag för att få in betydligt fler kvinnor vid tillsättningar som berör fredsskapande arbete, konflikthantering och försoningsarbete. Insikten om vikten av att arbeta utifrån ett könsperspektiv i alla frågor växer, såväl i svenska som internationella sammanhang.

Margareta Winberg

vice statsminister