ÅSIKT

Öppet brev till farmor

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Öppet brev till dig som är farmor och mormor.

Jag vet att du älskar dina barnbarn. Antagligen förlåter du dem allt, har färre regler och är mera lyhörd för vad dessa älskade barn vill. Det är därför som jag, som själv är farmor och mormor, skriver till dig; du är den som med ålderns och erfarenhetens rätt kan använda din kunskap för att påverka också barnbarnens framtid.

Våra små flickor och pojkar skall snart ha sommarlov. Men några flickor – statistiken säger cirka 7 000 – riskerar att komma tillbaka till förskola och skola i höst med så svåra skador i underlivet att de aldrig mera kan leva ett normalt liv.

Alla former av kvinnlig könsstympning innebär ett livslångt lidande. Ingreppet leder ofta till allvarliga fysiska och psykiska skador. Det finns uppenbara risker också för dödsfall som följd av stympningen.

För dig som är erfaren och minns traditionen med kvinnlig könsstympning och allt vad detta innebär av begränsning av den kvinnliga sexualiteten och fysisk förnedring borde det vara angeläget att förklara för dina barn att de inte skall föra denna förlegade tradition vidare. I flera av de länder som har traditionen kvar är det numera förbjudet enligt landets lag att könsstympa flickor och kvinnor. Både du och jag vill att våra barn skall skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld. Vi vill att våra barn skall växa upp med god hälsa och möjlighet till ett gott liv både för flickorna och för pojkarna. Det går inte att förena kvinnlig könsstympning med dessa ambitioner.

Dina barnbarn med rötter i andra länder har precis samma rättigheter som andra barn i vårt land. Varken du eller jag kan därför vara passiva när flickor i Sverige blir utsatta för könsstympning. Det är inte enbart en fråga om att vi måste hjälpas åt att förhindra livslångt lidande att drabba fler unga flickor. Vi som mödrar är också skyldiga att hjälpa dem som redan drabbats. Här kan du vara ett stöd till dina barnbarn genom att hjälpa dem att komma under läkarvård och genom att ge dem stöd att berätta.

Du kan som farmor och mormor stödja de flickor eller familjer som är modiga nog att stå emot traditionen. Hjälp dem att orka, ge dem stöd i sina val. Det stödet tror jag inte de har i dag. Både du och jag är skyldiga att ge dem den hjälp de behöver.

Jag tror att du redan vet om att det är förbjudet enligt svensk lag att könsstympa eller låta könsstympa flickor eller kvinnor. När jag för drygt ett år sedan träffade företrädare för regeringarna i Senegal och Djibouti var vi helt överens om att vi tillsammans skulle hjälpa unga familjer att bryta denna grymma sedvänja. Jag är övertygad om att du som ålderkvinna i din familj är beredd att vara till stöd för dina barnbarn.

Med vänlig hälsning

Ingela Thalén (s farmor och mormor)