ÅSIKT

Billström (s)viker bilisterna

1 av 2 | Foto: PER JOHANNESSEN
Annika Billström går för ett Ja till biltullar.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag fullbordar Annika Billström sitt svek mot stockholmarna och inför biltullar, i praktiken en extra skatt på en miljard. Tullarna framställs som den enda lösningen på köerna i Stockholm. Men det är inte sant, det finns alternativ.

Före valet – då socialdemokraterna var motståndare till biltullarna – enades de borgerliga partierna och socialdemokraterna om en helhetslösning för regionen.

Först måste en ringled runt Stockholm och en förbifart byggas. Alla andra större städer i Sverige har vägar förbi och runt stadskärnan. En ringled skulle väsentligt avlasta innerstaden.

Trafikljusen måste ställas in rätt. Trasiga eller felinställda trafikljus orsakar en stor del av köerna i Stockholmstrafiken. Genom att anpassa tidsintervall till dagens trafiksituation skulle mycket av de köer som finns i dag försvinna.

Satsningen på trafikinformation måste fortsätta. Nya skyltar där meddelanden kan varieras så det bli enklare för bilisterna att hitta alternativa vägar vid köbildning. Det förutsätter förstås att stan inte spärras av och att det finns alternativa vägar att välja.

I dag åker över 70 procent av dem som reser till och från jobbet med kollektivtrafik, vilket är den högsta siffran i Europa. För att ge ännu fler möjlighet till detta behövs ytterligare satsningar på spårbunden trafik, och pendeltågstrafiken måste byggas ut. Citytunnel krävs för att få bort getingmidjan.

Det behövs inte ytterligare en skatt och tvång för att få ordning på köerna i Stockholmsregionen. Det finns lösningar som kan genomföras i morgon och som tillsammans med de långsiktiga vägprojekten innebär att Stockholm kan fortsätta att växa.

Sten Nordin (oppositionsborgarråd m i Stockholm stad), Anders Gustâv (kommunalråd m i Solna)