ÅSIKT

Det finns inget "vänta och se"!

DEBATT

I dag presenteras en undersökning som visar att nästan tre fjärdedelar av riksdagens unga ledamöter röstar JA till EMU.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag visar också det nybildade "Nätverket unga riksdagsledamöter för euron" upp sig för första gången.

Riksdagsledamöterna Claes Västerteg, Matilda Ernkrans, Torsten Lindström, Cecilia Wigström och Henrik von Sydow i nätverket för ja till euron vill att Sverige ska delta fullt ut i det europeiska samarbetet - med ett EMU-medlemskap.

Vi är unga riksdagsledamöter från olika partier som i dag startar ett nätverk för alla unga riksdagsledamöter som vill jobba tillsammans över partigränserna för ett JA i folkomröstningen i höst. Vi vet att en överväldigande majoritet av riksdagens 49 ledamöter som är 35 år eller yngre är för.

Den undersökning vi gjort visar också att vi unga riksdagsledamöter är förvånansvärt eniga partivis om eurons fördelar, till skillnad från partierna där äldre dominerar och vilka ofta framstår som splittrade.

Vi som röstar ja vill att Sverige ska få de bästa möjligheterna inför framtiden genom att liksom andra länder använda euron.

Vi är övertygade om att oberoende av hur svenska folket beslutar den 14 september kommer resultatet att prägla svensk politik och Sveriges roll i Europa för mycket lång tid framöver. Vi har ofta olika politiska åsikter, men vi är helt eniga om att Sverige ska vara med i det europeiska samarbetet fullt ut.

Vi har växt upp i ett samhälle som generationerna före oss har byggt. Det samarbete vi i dag kallar EU kom ursprungligen till för att säkra fred i Europa, och det har blivit en framgång utan motstycke i historien. Men freden och välståndet är inget som vi kan ta för givet. Varje generation måste ta ansvar och forma samhället utifrån sina värderingar.

För att EU ska kunna fortsätta verka för fred, stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter måste samarbetet ha styrka och handlingskraft.

Ett deltagande fullt ut i EU- och eurosamarbetet handlar om att stödja idén om EU som fredsprojekt; att knyta människor samman.

En ökad förståelse mellan Europas folk är den bästa garantin för fred och välstånd i Europa. Folkomröstningen i höst måste ses ur detta perspektiv.

Det nya Europa som växer fram är ett helt annat än det vi kunde se 1994, när Sverige röstade ja till medlemskap i EU. I dag är euron verklighet för 300 miljoner européer i 12 EU-länder.

Inom bara några år kommer ytterligare 10 länder från Öst- och Centraleuropa att komma med i samarbetet och införa den gemensamma valutan. Då ska inte Sverige stå utanför.

Utvecklingen ger hopp om framtiden. Den utvecklingen ska Sverige jobba för - inte emot.

Det ökade samarbetet länder emellan återspeglar det som unga väljer.

För vår generation är det naturligt att resa, studera eller jobba utomlands en period i livet. Och det underlättas med en gemensam valuta.

Det är inte bara företagen som drabbas av växelkursförändringar, utan också alla som rör sig utanför Sverige; när CSN-medlen till slut landar som euro i Spanien eller när pengarna som sparats ihop för att resa krymper på grund av en försvagad krona.

Få argument är så förrädiska i euro-debatten som nej-sägarnas påpekanden om att vi kan "vänta och se". Det finns inget vänta och se! Säger vi nej till euro-samarbetet den 14 september kommer Sverige att göra det till ett dyrt och riskabelt pris och dessutom slå in på en väg av utanförskap.

För alla som jobbar för en mer gränslös värld är det ett stort bakslag. Sveriges röst i Europa tystnar inte med ett nej, men det blir en betydligt klenare stämma. Men lika allvarligt är att vi väljer en linje som går på tvärs mot det goda i den svenska historien och som vi vill föra vidare - öppenhet mot omvärlden.

Om Sverige säger nej till att införa euron, medan andra länder säger ja, då ser vi en risk att vi får mindre inflytande i det europeiska samarbetet. Euron är en av de mest använda valutorna i världen. Valet mellan fortsatt samarbete eller utanförskap kommer att påverka framtiden. För oss är det angeläget att Sverige ska vara en engagerad deltagare i internationellt samarbete. Fördelarna för Sverige och svenskarna av att vara med i eurosamarbetet är tydliga.

Fler jobb och en starkare ekonomi betyder bättre förutsättningar för både skola och sjukvård. Därför är ett ja till euron viktigt för såväl ung som gammal. Och det finns inget vänta och se!

Matilda Ernkrans s , Torsten Lindström kd , Henrik von Sydow m , Claes Västerteg c , Cecilia Wigström fp