ÅSIKT

EMU är bra för freden i Europa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Carl Bildt.

Replik Per-Olof Eriksson har blivit en rätt rabiat populist i sin kamp mot att också Sverige ska vara med i den stora gemensamma valutan.

Hans huvudargument mot denna förefaller att vara två.

För det första att den inte fungerar utan en gemensam politisk ledning.

Det är både rätt och fel. Rätt i den meningen att en gemensam marknad kräver en i viktiga avseenden gemensam politik. Men Eriksson förefaller inte vilja kännas vid att vi redan har det.

Vi har en helt gemensam utrikeshandelspolitik, en gemensam konkurrenspolitik, en gemensam marknadspolitik och mycket mera. Och vi har europeiska institutioner - parlament, råd, kommission - för att diskutera och fatta beslut om denna gemensamma politik.

Och jag tror att alla är helt överens om att detta har varit till enorm fördel för hela Europa. Att land efter land i den del av Europa som befriades från kommunismen nu fritt röstar för att ansluta sig till detta är tillräckligt talande.

De vill vara med i den välfärdsmotor som den gemensamma marknaden och den gemensamma politiken innebär. Och när de nu har sina folkomröstningar gör de klart att de så snart som möjligt vill vara med också i den gemensamma valutan. Den är den gemensamma marknadens logiska fortsättning.

Men han har fel om han tror att all politik i framtidens Europa kommer att vara gemensam. Då ser han spöken på ljusa dagen.

Vänsterdebattörer brukar frukta att allt leder mot gemensam politik för lägre skatter. Om Eriksson tillhör dessa högskattevurmare vet jag inte. Men någon gemensam skattepolitik blir det inte.

Det är bara strikt definierade områden vi beslutar om gemensamt. EU:s budget är mindre än en femtiondedel av den svenska offentliga budgeten. Om vi mäter statens storlek med budgetens omfattning - som vi brukat göra i Sverige - är EU en pyttestat.

Erikssons andra lite förvirrade invändning är att det i alla fall inte kommer att fungera.

Den som lever får se. Ingen har rätt att ta för givet att vi kommer lyckas med att bygga ett Europa som säkrar både freden och en framgångsrik ekonomisk utveckling.

Jag har sett krig i Europa i vitögat - jag vet.

Men just därför anser jag att vår generation har en historisk skyldighet att nu göra allt som står i vår kraft att säkra fred och frihet för generationer framöver för så stora delar av Europa som möjligt.

En gemensam marknad med en gemensam valuta skapar bättre förutsättningar också för det. Redan nu ser vi hur den gemensamma valutan förbättrar för handeln och hur handeln ökar snabbare mellan euroländerna. Och även Eriksson vet att ökad handel leder successivt till ökad välfärd. Det är ju på det sättet vi byggt Sverige.

Nere på Balkan är euron i dag en fredsvaluta. I Kosovo och Montenegro är euron redan officiell valuta. I andra länder tränger den undan dollarn. I Bosnien är valutan strikt bunden till euron.

Detta gör man för att det ger ekonomisk stabilitet, bättre förutsättningar för handel och större möjligheter till samverkan.

Jag kan inte garantera att det kommer att lyckas. Men jag uppfattar det som moraliskt förkastligt att ställa sig vid sidan av, säga att det aldrig kommer att lyckas och kasta smuts på dem som försöker att bygga ett både fredligare, friare och ekonomiskt och socialt rikare Europa.

Gemensamma pengar är bättre pengar - också för freden!

Carl Bildt