ÅSIKT

Sluta dalta – kräv körkort på Östersjön

Foto: AP
SKÄRP MILJÖREGLERNA Klockan 20.15 i lördags gick kinesiska bulkfartyget ”Fu Shan Hai” till botten norr om Bornholm. Sedan dess har hon läckt olja som drivit iland på Skånes östkust. – För oss i Greenpeace är politikernas handlingsförlamning obegriplig, skriver Lennart Daléus. Östersjön är ett av världens mest ömtåliga hav och borde ha mycket stränga miljöregler.
DEBATT

Den svenska regeringen måste kräva särskild behörighet för fartyg som vill trafikera Östersjön, ett sorts körkort.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Dessutom ska befäl, mäklare och last- ägare ha hela det ekonomiska ansvaret för de miljöskador som fartyg orsakar.

Det skriver Lennart Daléus i miljöorganisationen Greenpeace som genom sina aktioner stoppat flera farliga fartyg.

”Lukten från oljan och de kletiga fläckarna på händer och kläder är väl kanske det mest påtagliga. Sen kommer förstås ilskan.” Det säger Andrea Nordenstreng, en av de Greenpeace-aktivister som just nu jobbar med oljesanering vid Sandhammaren på skånska Österlen. För det blev ju tyvärr så till slut, fartygsolyckan utanför Bornholm drabbade de svenska stränderna.

Östersjön är inte bara ett av världens mest känsliga havsområden, utan också ett av de mest förorenade och hårdast trafikerade. Varje dag färdas cirka 2 000 fartyg på Östersjön.

En del av dem är i dåligt skick, har otillräcklig utrustning, dålig konstruktion eller bristfälligt utbildad besättning. Sverige och andra kuststater har i dag nästan inga möjligheter att kontrollera dessa fartyg eller stoppa deras framfart.

För Östersjöns miljö kan det vara katastrofalt. Varje år släpps det ut mellan 2 000 och 7 000 ton olja från fartyg som rengör tankar och maskinerier. Redan detta ”vardagliga” spill är ett stort problem.

Men utöver det finns alltså den ständiga risken för en stor oljekatastrof. Hade det fartyg vars olja vi nu sanerar i Skåne varit en stor oljetanker och inte ett fraktfartyg hade den riktigt stora katastrofen blivit verklighet.

Bara under de senaste fem månaderna har 832 oljetankers passerat genom en av de danska farlederna ut ur Östersjön. Fartygen går i trånga sund och farleder och navigerar vintertid genom isfyllda vikar.

Detta är situationen i dag. I framtiden kan det bli ännu värre. Fram till år 2017 väntas den totala fartygstrafiken öka med 300 procent och trafiken med oljetankers kan fördubblas. Den genomsnittliga storleken på tankfartygen ökar hela tiden. Om ingenting görs kommer den ökande trafiken att leda till mer spill och förr eller senare också till en oljekatastrof vida större än den vi ser i dag.

Vi i Greenpeace har med tydliga aktioner lyckats stoppa fartyg som utgjort hot mot Östersjöns miljö. Men det blir just enstaka fartyg och är förstås inte den långsiktiga lösningen.

Varför gör inte politikerna något? Ett svar finns i den internationella havsrätten, med sin grundläggande princip om havens frihet. Den innebär att alla fartyg, oavsett skick, besättning eller syndaregister i princip har rätt att trafikera alla vatten utanför kuststaternas territorialvatten. Det är tyvärr en frihet utan ansvar.

Om Östersjön klassades som ett särskilt känsligt havsområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) skulle det vara ett viktigt första steg mot ett bättre skydd av Östersjön. Den klassningen görs av FN-organet IMO (International Maritime Organisation).

Klassningen skulle ge kustländerna möjlighet att ställa hårdare krav på sjöfarten. Men den leder inte automatiskt till hårdare regler. En klassning som särskilt känsligt havsområde kan liknas vid ett skal. Den viktiga frågan är vilka konkreta åtgärder som man sedan fyller den med.

Greenpeace anser att Östersjöländerna bör förbehålla sig rätten att avvisa alla fartyg som inte uppfyller grundläggande krav på fartygets standard och besättningens kompetens.

Man bör etablera en särskild behörighet för de fartyg och besättningar som vill trafikera Östersjön, ett sorts körkort. Ett fartyg eller rederi som inte klarar reglerna får inget körkort och bryter man mot reglerna blir man av med det. Precis som för ett vanligt körkort.

Dessutom bör man avkräva fartyg, befäl, mäklare och lastägare ett obegränsat ekonomiskt ansvar för de skador som fartyget kan orsaka på miljön.

För att kontrollera att reglerna efterlevs kan det behövas miljöinspektörer ombord på alla större fartyg och fartyg med farlig last i Östersjön.

Andra åtgärder med samma syfte är förbättrade övervakningssystem för trafiken i hela Östersjön. Det bör genomföras obligatoriska kontroller av fartygen i första besökta Östersjöhamn.

Den svenska regeringen har nu ett trist men gyllene tillfälle att inom Helsingforskommissionen Helcom driva på för en PSSA-klassning av Östersjön. Där är alla Östersjöländer medlemmar, men inte alla har visat det engagemang som behövs för att rädda vårt gemensamma hav. Men vägen genom Helcom måste innebära verkligt stränga regler. Lyckas inte det måste regeringen, på det sätt vi tidigare föreslagit, snabbt gå fram med en egen ansökan! Greenpeace uppmanar den svenska regeringen att verka för en uppsättning stränga regler inom ramen för ett PSSA i Östersjön i form av ett särskilt körkort. Politikerna måste sluta slå vakt om dagens kravlöshet på sjöfarten. Det är Östersjöns miljö som ska skyddas.

Lennart Daléus

Generalsekreterare, Greenpeace Norden