ÅSIKT

Det är inte staten som river husen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att ha balans på bostadsmarknaden är en förutsättning för att en kommun eller en region ska kunna utvecklas. På den överhettade marknaden i Stockholmsregionen och andra tillväxtområden har vi sett vilka problem bristen på bostäder ställer till med. I andra delar av landet har det länge pågått en avflyttning från orter där huvudindustrin lagt ner. Där har balansen vänt till ett stort överskott på bostäder.

Denna dubbelhet måste jag som bostadsminister hantera. Regionalpolitiskt och näringspolitiskt arbetar regeringen för att vända trenden, men det är också resultatet av en strukturomvandling med förändrade värderingar och boendemönster som vi ser och som ännu inte är avslutad.

Åtskilliga utflyttningskommuner har tröttnat på avflyttningstrenden och försöker nu satsa mer på utveckling och på att locka till sig arbetskraft och näringsverksamhet. För att få luft under vingarna behöver en del få bort sin ballast. Exempelvis tomma hus som ingen inom en överskådlig framtid rimligtvis kommer att efterfråga. En del av dessa måste rivas, andra kan omvandlas till annan verksamhet eller flyttas.

Statens bostadsnämnd (SBN), som jag som bostadsminister har inrättat, kritiseras i Aftonbladet den 30 maj för ett kostsamt rivningsraseri. Detta stämmer inte. Allt arbete som SBN utför görs i samarbete med kommunen, på kommunens ansökan och med dess långsiktiga utveckling för ögonen.

Statens roll är att medverka till en hållbar lösning och att bidra med ekonomiskt stöd eller andra åtgärder om kommunen inte själv mäktar med att genomföra nödvändiga åtgärder. En viktig utgångspunkt för de åtgärder som genomförs är att de måste bidra till att stabilisera den lokala bostadsmarknaden. De får inte heller skapa konkurrensfördelar för någon part.

Inom kort skapar regeringen ett bolag som SBN kan hantera för att omvandla de övertaliga bostadshusen till kommersiell verksamhet – exempelvis för fritidsboende och turism.

Att en kommun säljer en del av sina övertaliga kommunala hyreshus till norska bolag som i sin tur säljer till turister kan vara en bra idé, men är inget den svenska staten behöver ge bidrag till.

Kommunen som säljer till norrmännen får i bästa fall ökad turism, ökad inflyttning och en positiv utveckling. Att sälja till norrmännen är dock ingen mirakelmedicin för alla kommuner med bostadsöverskott. Därför behövs också fortsättningsvis statlig medverkan för att hjälpa kommuner som inte själva ekonomiskt klarar att hantera ett stort bostadsöverskott.

Lars-Erik Lövdén

bostadsminister