ÅSIKT

EMU är en bluff

DEBATT

EMU är ett ekonomiskt fiasko. Om vi går med i valutaunionen hotas välfärden, jobben och vården.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det hävdar Sven Wollter och Hasse Nilsson.

Röstade du ja till EU 1994?

”Gå inte på bluffen en gång till”, skriver de.

Foto: peter widing
”EMU slaktar välfärden” ”Ta dig en extra funderare inför EMU-valet”, manar skådespelaren Sven Wollter och huvudskyddsombudet Hasse Nilsson. ”EMU är redan i full färd med att kasta in flera av medlemsländerna i depression. EMU kommer att skärpa välfärdsslakten ytterligare”, skriver de.

Inför folkomröstningen till hösten översköljs vi av argument från makteliten om nödvändigheten att Sverige skall gå med i EMU.

Men vad är EMU? EU:s ekonomiska och monetära union, EMU, genomförs i tre steg. Steg ett inleddes med att valutaregleringen avskaffades och kapitalet tilläts röra sig fritt mellan medlemsländerna. Steg två inleddes med att EMI, Europeiska monetära institutet, upprättades i Frankfurt 1994 och samarbetet började stärkas mellan de nationella centralbankerna, som skulle göras oberoende av politiska organ. Steg tre, valutaunionen, inleddes 1999 med att ECB, Europeiska centralbanken inrättades. I januari 2002 infördes den gemensamma valutan, euron, i tolv av EU:s femton medlemsländer. EU:s finansministrar har från början utarbetat bindande riktlinjer för medlemsländernas ekonomier, som skall likriktas – konvergeras – avseende valutakurser, räntor, inflation och offentliga sektorns underskott och skuld, nedgång och fall.

Vad innebär konvergenskraven? För att EU-länderna ska kunna medverka i EMU har ett antal villkor satts upp. Det krävs att länderna måste ha låg inflation, låg ränta, stabil växelkurs, lågt budgetunderskott och begränsad skuldsättning.

Däremot får arbetslösheten vara hur stor som helst, de sociala och ekonomiska klyftorna hur djupa som helst och miljöförstöringen hur förödande som helst. Konvergenskraven framställs som en högre sanning, men är i själva verket ett sätt att styra den ekonomiska politiken mot mer åtstramningar och minskad offentlig sektor.

EMU verkar i fel riktning – mot färre kvinnojobb, mot lägre kvinnolöner. Mot osäkrare anställningar?

”Konvergenskraven är bra – för regeringar som vill ha något att skylla på när de måste genomföra hårda besparingar” konstaterade Månadens Affärer redan 1995. Därför fortsätter regeringarnas löften om satsningar på vård, omsorg och skola att klinga falskt. På grund av resursbrist läggs förskolor och skolor ned och tvångsprivatiseringarna sprider sig som vinande pisksnärtar runt landet.

Sverige är delvis redan med i EMU. I dag är regeringens och riksdagens möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik starkt begränsade genom EMU:s första och andra steg. Frågan vi skall rösta om är om Sverige ska ta steget fullt ut och gå med i EU:s valutaunion – EMU:s tredje steg med gemensam valuta och centralbank. Med EMU:s tredje steg förbinder sig riksdagen att avskaffa den svenska kronan och att förvandla riksbanken till en EU-filial. I och med detta skulle våra folkvalda politiker slutgiltigt avsäga sig möjligheterna att föra en ekonomisk politik som är anpassad till Sveriges förhållanden. Inga förändringar av ränta, penningpolitik, arbetslöshetspolitik blir längre tillåtna.

En löneeffekt för svenska EU-parlamentarikerna kan bli att deras löner tvångshöjs med 30 000–40 000 per månad för att likriktas – konvergeras – med de andra ländernas folkvalda miljonärer. Det är samma miljonärer som precis tvingar fram ett skammens avtal till Kommunals lågavlönade.

I pågående debatter har ingen trovärdigt kunnat förklara hur man inom EMU-området skall kunna hantera ett enskilt lands ekonomiska problem. Ledande ekonomer konstaterar att EMU-projektet är ett ekonomiskt fullskaleexperiment utan någon bakomliggande fungerande ekonomisk teori. Klart är att ekonomiska chocker i systemet kommer att kunna mötas endast med så kallad ökad flexibilitet genom till exempel allmän sänkning av de nominella lönerna, begränsning av våra offentliga och generella välfärds- och trygghetssystem, sänkt a-kassa, svagare fackföreningar och helt säkert försämrad arbetsrätt och mindre trygghet för den enskilde.

I dag är EU och EMU ett ekonomiskt fiasko. EMU är redan i full färd med att kasta in flera av sina medlemsländer, som Tyskland, i regelrätt depression. EMU kommer att skärpa välfärdsslakten ytterligare.

Ty trots alla nedskärningar har Sverige fortfarande en större offentlig sektor och större sociala åtaganden än de flesta EMU-länder. En ny omgång välfärdsslakt är detsamma som en ny slakt av kvinnoarbeten, som dominerar offentliga sektorns skolor, vård och omsorg. Tvångsprivatiseringar kommer att skörda nya offer. Kvinnor kommer att tvingas till hemarbetets oavlönade sfär eller låta sig anställas som pigor, kanske rentav skattesubventionerade, åt överklassen. EMU verkar i fel riktning – mot färre kvinnojobb, mot lägre kvinnolöner. Mot osäkrare anställningar. Allt detta ligger i EMU:s vågskål som en smygande kontrarevolution på jämställdhetens område

I EMU regerar redan nu ett gäng människofientliga bankdirektörer i Europeiska centralbanken i Frankfurt. Dessa är helt befriade från allt demokratiskt inflytande. Om våra politiker i dag alltmer upplevs som stendöva av fattigare och sjukare gräsrötter inom omsorg, skola och vård, så blir dövheten upphöjd i kubik om vi skriver brev till makteliten i Frankfurt.

I år betalar Sverige runt 24 000 000 000 kronor i medlemsavgift till EU. Den summan skulle räcka till att nyanställa 60 000–70 000 inom skola, vård och omsorg.

Med EMU kommer eliten och de redan rika att roffa åt sig ännu mer. Säg Jan O Karlsson, det räcker. Migrationsminister Karlsson tog med sig 80 000 kronor i månaden i skattefri pension från tiden som EU-byråkrat. Det är klart att folk av hans kaliber älskar EU och EMU. Vi andra får betala.

Så om du efter mycken tvekan röstade ja till EU, ta dig en extra funderare inför EMU-valet. Hur gick det med alla löften om satsningar på vård, omsorg och skola? Blev det mer personal på din förskola och skola sedan Sverige gått med i EU? Minskade arbetsbelastningen så att du nu orkar arbeta fram till pensionen? Blev det som ministrarna och etablissemanget lovade? Du vet svaret. Gå inte på bluffen en gång till.

När pengarna sjunger tystnar musiken – när marknaden talar tystnar kritiken.

Hasse Nilsson (Huvudskyddsombud Lärarförbundet Stockholm), Sven Wollter (Skådespelare och förälder)