ÅSIKT

Vänstern skräms om euron

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige är inte ett jämställt land. Kvinnor har lägre lön, utför större delen av hemarbetet, har mindre makt och drabbas av könsrelaterat våld. Det är oacceptabelt. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det är självklart.

I debatten om euron försöker Ulla Hoffman (v) hävda att euron är dålig för offentlig sektor och därmed dålig för kvinnor. Det är en ohederlig argumentation som bara handlar om att vänsterpartiet försöker skrämma kvinnor till att rösta nej.

Kvinnor missgynnas fortfarande i samhället – men att skylla det på EU eller euron är absurt. EU har inte lagt några hinder för oss att skärpa vår jämställdhetspolitik, tvärtom. Det finns flera konkreta exempel på det. Ett är att vi sedan 1994 har skärpt jämställdhetslagen, som höjer kraven på arbetsgivarna att uppmärksamma och avskaffa löneskillnader.

Så här ser vi socialdemokrater det: Det behövs mer resurser i skolan, vården och omsorgen. Då måste människor ha jobb och Sverige ha en stark ekonomi.

En gemensam valuta underlättar handel och kan sänka räntan till euroländernas nivå. Det ökar svenska företags konkurrenskraft. Då kan fler människor få arbete och betala skatt, vilket skapar resurser för att höja kvaliteten i välfärden. Därför är ett ja till euron den 14 september bra för Sverige.

Vänsterpartiet har aldrig brytt sig särskilt mycket om hur vi ska få ekonomisk tillväxt i Sverige. Men en växande ekonomi är faktiskt själva grunden för att vi ska kunna föra en politik för rättvisa och jämställdhet.

Vi är övertygade om att ett medlemskap i eurosamarbetet är långsiktigt bra för välfärden i Sverige och Europa, vilket gynnar kvinnorna. Redan nu kan vi se hur sysselsättningen bland kvinnor ökar snabbt i södra Europa.

Sveriges medlemskap i EU har varit bra för kvinnors situation i hela Europa. Det är viktigt, solidariteten mellan kvinnor får inte stanna vid nationsgränsen.

Det finns flera svenska framgångar på jämställdhetsområdet: sysselsättningspolitiken innehåller numera krav på barnomsorg. Lag om lika lön för lika arbete är inte längre bara svenskt. I arbetet mot trafficking och prostitution är vi pådrivande. Om Sverige inte skulle delta fullt ut i Europasamarbetet skulle vår röst bli svagare. Det skulle inte gynna arbetet för jämställdhet.

Varför sträcker sig vänsterpartiets solidaritet i praktiken aldrig utanför den svenska nationsgränsen? Vi vill att Sverige ska delta fullt ut i Europasamarbetet. Därför röstar vi ja till euron den 14 september.

Inger Segelström

ordförande i riksdagens EU-nämnd

Anita Gradin

Sveriges första EU-kommissionär

Monika Green

ordförande i Handels JA-kampanj

Åsa Westlund

ordförande i Socialdemokratiska

Studentförbundet

Kristina Häggman

fabriksarbetare, aktiv i Industrifacket