ÅSIKT

Så vill jag hjälpa de gömda barnen

Foto: peter knopp
Asylsystemet måste förändras i grunden, skriver migrationsminister Jan O Karlsson apropå Aftonbladets uppmärksammade artikelserie om gömda flyktingbarn.
DEBATT

Jan O Karlsson har läst och tagit intryck av Aftonbladets artikelserie om de gömda flyktingbarnen. Här presenterar han hur han planerar att få bukt med problemet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– Utgångspunkten för regeringens förslag är att inga barn ska behöva leva gömda, skriver han.

Aftonbladets artikelserie är viktig. Den handlar om barn i djup förtvivlan. De är isolerade och otrygga, och utestängs från det liv som barn har rätt att leva. De ser sina föräldrar brytas ner av ovisshet och väntan, och förlora fotfästet i tillvaron. Det är av stor betydelse att Aftonbladet fäster strålkastarljuset på dessa problem.

De som behöver vårt skydd ska få en fristad i Sverige

Sedan jag blev migrationsminister förra året har jag satt arbetet med att förbättra situationen för asylsökande barn som en huvuduppgift. En del har uppnåtts. Handläggningstiderna har förkortats. I dag får 70 procent av alla sökande besked inom 10 månader, och regeringen har i år gett Migrationsverket i uppdrag att ge de ensamkommande barnen besked inom tre månader. Sverige är det första och enda landet i världen som fört in en portalparagraf om barnets bästa i vår utlänningslag. Under 2002 har all personal fått utbildning om Barnkonventionen. Särskilda barnhandläggare har utbildats och utbildningen fortsätter. Gömda barn har numera tillgång till samma hälsovård som andra barn.

Mer resurser har lett till kortare väntetider och ett bättre mottagande. Men det räcker inte. Orsaken till de gömda barnens situation är själva asylsystemet. Det måste förändras i grunden.

Jag ska lägga fram flera förslag till förändringar. Här är tre av dem.

1 Barnen bryts ned av långa väntetider. 70 procent av de asylsökande saknar identitetshandlingar. Det tar en massa onödig tid att först tvingas ta reda på vem den asylsökanden är. Det måste lösas. Jag hoppas kunna lägga fram förslag om det i höst.

2 Den som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna överklaga till Utlänningsnämnden. Så måste det vara. Men om man på nytt får avslag, kan man komma tillbaka med nya ansökningar hur många gånger som helst. Så kan det hålla på i åratal. Var och en förstår vad följderna blir när ingenting någonsin blir klart.

Vad som händer är att de som får uppehållstillstånd efter en ny ansökan får det på grund av skäl som har uppstått i Sverige. Människor, inte minst barn, skadas så svårt av förfarandet att de till sist får stanna. Det håller inte. Jag har därför föreslagit att man avskaffar systemet med de oräkneliga nya ansökningarna.

Regeringen föreslår att systemet med ny ansökan ska ersättas av en säkerhetsventil. Migrationsverket ska ha möjlighet att stoppa en avvisning om något till exempel inträffat i det land som den avvisade ska återvända till, eller om humaniteten kräver att avvisningen inte ska verkställas.

3 Människosmugglare gör vinst på människors utsatthet. De lurar människor att betala stora summor pengar för falska löften om uppehållstillstånd.

I knappt sjödugliga båtar och trånga lastutrymmen utsätter smugglarna vuxna och barn för stora risker. När smugglarens löften om en bättre framtid i ett annat land visar sig vara falska, har många hunnit bränna alla broar hem. En del har sålt allt de äger och har. Andra har satt sig i skuld. Beslutet att återvända hem kan vara svårt att fatta. Vi vet att detta är situationen för många av de familjer som lever gömda idag.

Vi vill skärpa straffen för människosmuggling för att förhindra att fler barn tvingas in i den situationen. Regeringen har i veckan skickat förslag till skärpningar i lagen på remiss till lagrådet. Målsättningen är att riksdagen ska kunna fatta beslut under nästa år.

Vi får inte glömma de barn som redan har drabbats. De måste tas om hand och ges den vård och omsorg som krävs. Om belastningen på asylsystemet nu minskar och vi kan genomföra de förändringar som vi föreslår, så skapas ett ordentligt utrymme för att verkligen kunna ta hand om de utsatta barnen i asylprocessen på bästa möjliga sätt.

Utgångspunkten för regeringens förslag är att inga barn ska behöva leva gömda. De barn som kommer till Sverige för att söka asyl, tillsammans med sina föräldrar eller ensamma, ska mötas av ett humant och rättssäkert asylsystem. De ska få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad i en process där barnens röst hörs och där hänsyn tas till barns behov. De som behöver vårt skydd ska få en fristad i Sverige. Det är lika viktigt som att de som inte har behov av skydd eller andra skäl att stanna här, ska få möjlighet att återvända på ett värdigt sätt.

Aftonbladets läsare

vet nu hur barn som tvingas leva gömda far illa. Människor som arbetar på våra psykiatriska barn- och ungdomsmottagningar, barnpsykologer och läkare har tidigare vittnat om hur barn blir sjuka av vårt asylsystem. Efter sommaren avgör riksdagen om de förändringar som är nödvändiga ska kunna genomföras.

Jan O Karlsson (Bistånds- och migrationsminister)