ÅSIKT

USA-judar säger ”ja” till Palestina

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns en utbredd uppfattning bland Mellanösternanalytiker, USA-korrespondenter och en del politiker – den om den ”judiska lobbyn i USA”. Oftast slängs begreppet ut utan vidare förklaringar. Lobbyteorin används dock nästan alltid i ett och samma sammanhang, nämligen för att förklara varför USA:s politik i den israelisk-arabiska konflikten ser ut som den gör. Detta framförs också nästan alltid med en kritisk underton, att denna syn på konflikten skulle vara felaktig och inte gynna vare sig USA:s intressen eller Mellanösterns och att detta är de amerikanska judarnas ”fel”. George W Bush har flitigt beskyllts för att gå judiska intressen till mötes, till förfång för amerikanska.

Det kan vara värt att bena upp begreppen. I USA existerar officiellt ett blomstrande lobby-system. Dessa lobby-organisationer är till och med registrerade och godkända. De består av olika intressegrupper: allt från bönder, antiabortgrupper, oljeintressen till den proarabiska lobbyn och den proisraeliska lobbyn (AIPAC). AIPAC består såväl av judiska intressen som kristna. Det kan i förbigående nämnas att AIPAC stödde Oslo-processen.

Intressegrupper finns naturligtvis i alla demokratiska samhällen, inklusive det svenska. Dessa intressegrupper: fack, opinionsbildare, särintressen av olika slag, gör sitt bästa för att påverka politiken. Det är inget fel i det. Skillnaderna mellan det amerikanska systemet och det europeiska, är att i USA är det mesta ute i hetluften till allmänt beskådande och kritik. I Sverige har vi inga sådana här kontroller över huvud taget.

Att som svenska ”experter” mantramässigt tala om den ”judiska lobbyn” eller de ”judiska rösterna”, är inte seriöst. Särskilt inte om man beaktar att judarna utgör 2 procent av den amerikanska befolkningen. De röstar till överväldigande del på demokraterna, vilket avviker starkt från andra amerikaner med motsvarande inkomster.

Enligt en så kallad exit poll från det senaste presidentvalet röstade 79 procent av de amerikanska judarna på Al Gore, inte på Bush. Enligt American Jewish Committee vill 63 procent av judarna i USA ha en palestinsk stat bredvid Israel. En annan undersökning av Arab-American Institute visar att 87 procent av judarna i USA välkomnar en palestinsk stat. Majoriteten vill också att USA:s regering allvarligt engagerar sig i fredsprocessen (The Economist, 31 maj). Med tanke på att regeringen i USA är republikansk på högerkanten, kan man dra slutsatsen att den snarare har större manöverutrymme visavi den judiska valmanskåren än en demokratisk regering, inte mindre. Det är alltså varken den judiska lobbyn eller de judiska rösterna som sätter käppar i hjulet för utvecklingen mot en palestinsk stat.

Men svenska förståsigpåare fortsätter att upprepa ”den judiska lobbyn” och anspelar därmed på en sinister grupp i USA som rycker och drar i tåtarna hos en lätt korkad amerikansk regering. Denna regering antas föra en mellanösternpolitik som bara gynnar de mest extrema av israeliska bosättare. Den amerikanska regeringen tycks inte kunna fatta egna rationella beslut mot bakgrund av Mellanösterns komplicerade fakta, enligt denna kör. Ska jag tolka det välvilligt, ligger det en viss intellektuell lättja bakom användandet av denna missvisande skenförklaring.

Lisa Abramowicz (Lobbyist och ordförande i Svensk Israel-Information)