ÅSIKT

Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung Vänster:

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Knappt tre månader återstår till den svenska folkomröstningen om euron.

Under dessa månader kommer båda sidorna bedriva ett intensivt kampanj- och informationsarbete för att vinna över väljarna för sin sak. Inget konstigt i det. Så fungerar demokratin. Problem uppstår först när vissa grupper försöker hindra andra grupper att sprida sitt budskap. Folkpartiet och

Liberala ungdomsförbundet har de senaste åren varit på Hultsfredsfestivalen för att bedriva kampanj och opinionsbildning, nu senast med anledning av höstens folkomröstning. Vid samtliga tillfällen har vi utsatts för angrepp från Ung Vänster. Våra affischer har systematiskt rivits ned eller klistrats över. Även vårt tält har angripits. Ett av de andra ungdomsförbunden fick sitt tält vandaliserat och material stulet av Ung Vänsters kampanjteam.

Vi gjorde flera försök att på fredlig väg få Ung Vänster att upphöra med angreppen. När vi under förra årets festival tog upp saken med Hanin Shakra, ledamot i Ung Vänsters styrelse, lät hon meddela att "Ingen åsikt har någon självklar rätt att höras. Det handlar om hur bra aktivist man är." Smaka på de orden! Vad Shakra menar är alltså att styrka ger rätt. Omman kan tysta en motståndare så har man rätt att göra det. Något att minnas nästa gång vänstern piper om hur de stora förtrycker de små.

Vi liberaler har aldrig och kommer aldrig att ge oss på våra politiska motståndare eller deras material. Förklaringen är enkel. Vi tror på yttrandefrihet och människors rätt att få information från alla läger som de sedan fritt kan ta ställning till. Omvänt kommer vi aldrig heller att låta oss tystas oavsett hur många kommunister eller fascister som kommer krälande ur kloakerna.

Ung Vänster och dess ordförande Ali Esbati har en helt annan agenda. Trots att opinionen för tillfället tycks vara på deras linje i eurofrågan är de inte beredda att släppa fram åsikter de inte gillar. De anser sig helt uppenbart ha rätt att avgöra vilken information väljarna skall få ta del av.

Värt att notera är att deras organisation, i likhet med de övriga riksdagspartiernas ungdomsförbund, finansieras med skattemedel. Hur många skattebetalare har lust att betala för att inte få politisk information?

Nu undrar vi följande: Kommer Ung Vänsters ordförande Ali Esbati att se till att hans förbund börjar opinionsbilda på hederligt sätt istället för att bete sig som hemliga statspolisen på 30-talet? Erkänner Ali Esbati vår rätt att bedriva kampanj? Anser vänsterpartiet med Ulla Hoffman i spetsen att skattepengar i form av partistöd ska gå till ren sabotageverksamhet?

Vad är partiets inställning till ungdomsförbundets metoder?

Vi är beredda på en tuff valrörelse med många och hårda debatter. Vi är beredda på en sakdiskussion om euron och europasamarbetet i stort. Vi kommer att hålla oss inom de demokratiska spelramarna på samma sätt som vi alltid gjort. Frågan är om Ung Vänster kommer att göra det.

Kira Repka

Ordförande Liberala ungdomsförbundet Storstockholm

Maria Wallhager

Ordförande Folkpartiet Liberalerna Stockholms län