ÅSIKT

EMU-ja är visst dåligt för kvinnor

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är glada att de socialdemokratiska kvinnor som säger ja till EMU nu börjar diskutera EMU:s konsekvenser för kvinnor och jämställdhet i Sverige (Aftonbladet 14 juni).

Deras argumentation bygger på två antaganden: att räntan sjunker och att handeln ökar vid ett medlemskap, vilket enligt dem skulle ge större tillväxt, mer skatteintäkter och i slutändan mer resurser till offentlig sektor.

Att räntan sjunker vid ett medlemskap i EMU är en ren gissning – det har även Göran Persson erkänt. Anledningen till varför vi just nu har en något högre ränta är att vi har högre tillväxt och en bättre fungerande ekonomi än euroländerna. Vi har också lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad.

Antagandet att handeln ökar med en gemensam valuta håller inte heller. I så fall skulle ju handeln ha ökat mer inom euroområdet än utanför sedan EMU infördes, vilket inte är fallet.

Alltså: ja-sidans tyngsta argument för att EMU gynnar kvinnor bygger på gissningar och motsägs av de verkliga erfarenheterna inom EMU.

S-kvinnorna som säger ja till EMU måste istället svara på hur den offentliga sektorn i Sverige ska stå emot det tryck som EMU:s ekonomiska politik kommer att innebära vid en djup svensk lågkonjunktur när vi inte längre har möjlighet att anpassa ränta och valutakurs till den svenska ekonomin.

Och försök inte låtsas som om EMU inte gör det svårare att upprätthålla en stark offentlig sektor! Så här skrev regeringens egen EMU-utredning (SOU 2002:16): ”Maastrichtkriterierna är inte neutrala. De är inte lika tuffa för länder med låga skatter där man också säljer ut offentliga tillgångar.” Alltså: låga skatter och privatiseringar premieras i EMU. Inte en stor offentlig sektor och generell välfärd. Att det är kvinnorna som är skeptiska är med andra ord befogat.

De socialdemokratiska ja-kvinnorna berömmer det svenska jämställdhetsarbetet inom EU. Sverige har kommit långt och driver på när det gäller t ex frågor om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. På den punkten är vi helt överens – men vad har det med EMU att göra?!? Oavsett om det blir ja eller nej till EMU ser vi fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete mellan vänsterpartiet och socialdemokraterna för ökad jämställdhet i såväl Sverige, EU som i resten av världen.

Med ett nej till EMU behåller vi dessutom förutsättningarna för en stark offentlig sektor i Sverige.

Ulla Hoffmann

partiledare (v)

Marianne Eriksson

1:a v ordf Utskottet för kvinnors

rättigheter och lika möjligheter

i EU-parlamentet (v)

Camilla Sköld Jansson

riksdagsledamot,

Arbetsmarknadsutskottet (v)