ÅSIKT

Hjälp dem som flyr – jobba för demokrati

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nästan dagligen möter vi i media – också i Aftonbladet – några av de runt 400 000 människor som av olika anledningar söker asyl i Sverige och Europa varje år. Mer sällan ser vi de nära 20 miljoner flyktingar som befinner sig i andra delar av världen. Ännu mer sällan får vi höra om orsakerna till att människor tvingas på flykt, eller vad som skulle kunna göras för att undvika alla dessa tragedier. Dessa frågor, liksom behovet av mer resurser till FN:s flyktingkommissariat, bör stå på dagordningen när bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson i dag träffar FN-chefen Kofi Annan i Genève.

Om vi vill undvika att människor ser sig tvingade att fly måste vi verka för demokrati, utveckling och mänskliga rättigheter i vår omvärld. Västvärlden kan inte i längden å ena sidan krama diktatorer i Mellanöstern och Afrika, och å andra sidan sätta upp ett förvånat ansikte när fattigdom, väpnade konflikter och brist på jämställdhet producerar strömmar av asylsökande i hopp om en bättre framtid.

När Storbritannien tillsammans med USA går vid sidan av FN och startar krig mot den förhatlige diktatorn Saddam Hussein måste man förstå att det får återverkningar också på hur människor rör sig över nationsgränserna. Afrikas problem hänger intimt samman med världssamfundets oförmåga att ställa krav på de befrielserörelser som kommit att producera diktatoriska ledare. EU:s jordbrukspolitik är ett effektivt hinder mot utveckling i många av världens fattigaste länder. Den ena handen vet uppenbarligen inte alltid vad den andra gör.

Inom EU måste man också samla sig till en ordentlig diskussion om flyktingskapet kontra arbetskraftsinvandring. Vissa sydeuropeiska länders ovilja att pröva asylansökningar, samtidigt som man tyst accepterar svart arbetskraft, måste betecknas som höjden av cynism.

FN:s flyktingkommissariat lider av ständig brist på resurser. Sverige hör dessbättre till de mer generösa givarna. Om de länder som klagar mest högljutt på strömmen av asylsökande till Europa kunde kraftsamla kring FN:s flyktingarbete vore mycket vunnet.

Aleksander Gabelic (Ordförande i Svenska FN-förbundet)