ÅSIKT

Fackförbund borde säga nej till EMU

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Flera svenska fackförbund har tagit ställning för svenskt medlemskap i EMU. Det är konstigt med tanke på vad ett EMU-medlemskap riskerar att innebära för Sveriges löntagare. Vi i vänsterpartiet är anhängare av starka fackföreningar och stödjer de arbetandes krav på högre löner och förstärkt arbetsrätt. Fackföreningarnas rättmätiga kamp riskerar att avsevärt försvåras om Sverige blir medlem i EMU. I debatten om EMU förekommer en hel del rykten och helt ogrundade påståenden. Det finns de som hävdar att vi måste bli medlemmar för att kunna bevara arbetstillfällen och välfärd. I själva verket är det precis tvärtom.

I EMU-området är arbetslösheten ungefär dubbelt så hög som i Sverige. Det är inte en slump. Den europeiska centralbanken tar inte hänsyn till arbetslösheten när den utformar sin ekonomiska politik. I stället är den helt inriktad på inflationsbekämpning.

Riskerna för massarbetslöshet i ett land som Sverige är också betydligt större eftersom centralbanken knappast kommer ta någon större hänsyn till vår relativt lilla ekonomi utan i stället anpassa sig till de större staterna som Tyskland och Frankrike.

Alla arbetande människor borde rösta nej till EMU. Eftersom arbetarklassen kommer att drabbas på ett mycket märkbart sätt. Sverige har haft en fördel i att ha en rörlig kronkurs, vilket inneburit bättre möjligheter att sälja svenska varor på export. Ett medlemskap i EMU skulle innebära att vi avsäger oss möjligheten att låta värdet på kronan sjunka vid en lågkonjunktur. Men någonting måste vara flexibelt, och det som händer då är att den svenska exporten sjunker och risken för varsel och arbetslöshet i exportindustrin ökar. Faktum är ju att Sverige på sätt och vis har testat hur det är att vara med i EMU. När den svenska kronan låstes i förhållande till ecun (eurons föregångare) i början av 90-talet drev det den svenska ekonomin till massarbetslöshet, enorma budgetunderskott och omfattande nedskärningar i den offentliga sektorn. Låt oss inte göra om samma misstag igen.

Visst är det möjligt att en eller annan storföretagare inbillar sig att han kommer att tjäna på EMU. Men det är anmärkningsvärt att Göran Persson gör gemensam sak med moderater och Svenskt Näringsliv i att verka för en politik som kommer att försvaga arbetsrätten, försämra den svenska välfärden och riskerar att leda till massarbetslöshet. Vi i vänsterpartiet vill försvara välfärd och de arbetandes ställning i Sverige.

Säg ja till rättvisa, arbete åt alla och välfärd. Säg nej till EMU den 14 september.

Kalle Larsson (Riksdagsledamot v)