ÅSIKT

Låt israelerna få se ”Lilja 4-ever”

Foto: STEFAN JERREVÅNG, SONET FILMS
FEL UTE? Lukas Moodyson låter inte den israeliska publiken ta del av filmen ”Lilja 4-ever”. Det är fel tycker författaren Louise Eek. ”I Ryssland ändrade majoriteten av Duman inställning efter att de sett filmen”, skriver hon.
DEBATT

”Lilja 4-ever” kan inte ses i Israel, eftersom Lukas Moodysson inte ville att den skulle visas där. Detta gjorde författaren Louise Eek förbannad. Nu mer än någonsin skulle det israeliska folket behöva se ”Lilja 4-ever” tycker hon, eftersom Knesset just nu diskuterar en legalisering av prostitution. Här skriver hon ett öppet brev till Lukas Moodysson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lukas Moodysson, du har fått erkännande och blivit geniförklarad. Ja, du har nästan utsetts till svenskt Nationalhelgon med dina filmer. Därför blir jag lite bekymrad när du vägrar låta ”Lilja 4-ever” visas i Israel. Ställningstagandet sägs vara ett led i din anti-israeliska ståndpunkt. Att använda konsten som vapen är inget nytt men blir inte konsekvenserna av ditt beslut märkligt? Kommer inte de neoliberala krafterna de enda som drar nytta av ditt beslut?

Det är svårt att bortse ifrån att filmen är ett viktigt inlägg i debatten om kvinnohandel på alla nivåer. Lilja är i alla fall en kommersiell film som har visats världen över där inga inskränkningar tidigare gjorts. En film som samtidigt har fått statliga pengar för att ge möjlighet till skolungdomar och värnpliktiga att se den i Sverige.

Du talar ofta i intervjuer om din Gudstro och moraliska aspekter där nu den privata penningens makt och styrka används till att hindra visningar i Israel av ”Lilja 4-ever”.

Du vet säkert att filmen haft stor betydelse vart den än visats. I Ryssland ändrade majoriteten av Duman inställning efter de sett filmen. Lilja gör nämligen starkt intryck och lämnar, mig veterligen, ingen oberörd men det finns många Liljor kvar. Därute och runt omkring oss springer dessa kvinnor för sina liv; med eller utan åskådare. Oavsett det handlar om Sverige, Ryssland eller Israel. Liljor som behöver stöd av en bred majoritet av vettiga politiker och vanligt folk. En majoritet som slutligen begripit vad det innebär att bli fysiskt penetrerad av okända män dagarna i ända. Vad som behövs är ett samhälle som vågar vara mot prostitution och för de prostituerade; inte bara i egenskap för att de är prostituerade utan för att de är människor. Människor som förstår och begriper att verkligheten till och med kan vara långt svartare än vad ”Lilja 4-ever” visade. Vem är Du nu när Du undanhåller vissa människor möjlighet att påverkas? Censor? Gud?

Verklighetens Liljor får inga Guldbaggar. De får i bästa fall behålla livet och sina sinnen intakta. ”Konst” är i deras livssammanhang ett lyxigt begrepp, en överkurs i livets erbjudanden och blir därför ur deras synvinkel synonymt endast i terminologin: konsten till överlevnad.

12 kvinnor förs varje dygn in i Israel och 80 procent av dessa enbart för syftet prostitution. Det blir cirka 4 000 kvinnor som kvinnohandeln omsätter varje år – enbart i ett land i Mellanöstern som är mindre än Sverige med sina sex och en halv miljon invånare. Trots att det i skrivande stund pågår en lobbying inom Knesset för att få till stånd en legalisering av prostitution diskriminerar du nu människor, som oavsett de är politiskt aktiva eller inte, att se, bli påverkade och ta ställning till det våld kvinnor utsätts för. Legitimeringen av ditt handlande är en långvarig konflikt som knappast löses med att förvägra befolkningen att få ta del av din film. En film som dessutom tar upp en helt annan konflikt.

Var det inte för att belysa fenomenet prostitution och kvinnohandel samtidigt som Du kunde påverka människor som Du filmade just Lilja 4-ever? Var det inte din gud-hjärtade själ eller dina altruistiska skäl som låg till grund för filmatiseringen, trots allt?

Vore det inte bättre att visa filmen i Israel och göra politiska uttalanden i samband med visningen som klart och tydligt visar vart Du står i Mellanöstern- konflikten?

”Lilja 4-ever” hade kunnat bli en tyst råsop som svar till de legaliseringsförespråkare som gör sina röster hörda i prostitutionsfrågan. En lobbyinggrupp bestående av advokater, affärsmän, hallickar, liberala antireligiösa (Shinui partiets medlemmar) och mediamänniskor som har både ekonomisk och social styrka att driva frågan. När nu inte filmen får visas i Israel, Lukas Moodysson, gynnar då inte detta beslut endast den maktelit som redan är tacksam att ”Lilja 4-ever” inte visas i Israel?

Förtryckarmönster måste uppmärksammas och här finns möjlighet att belysa Israels baksida i de livsvillkor som är – inte bara mellan jude och arab utan också mellan man och kvinna, rik och fattig.

Om alla Knessets 120 medlemmar får möjlighet att ta in vad som händer i det ögonblicke kvinnohandeln blir personlig, skulle det säkert bli en folkstorm även där.

Filmen var tänkt att tydliggöra, samtidigt som den var ett inlägg för kvinnohandlarnas skrupelfria offer, de prostituerade – och ur den synvinkeln blir det svårt att förstå varför inte Knessets medlemmar tillika den vanlige mannen och kvinnan på gatan i Tel-Aviv ska få möjlighet att se ”Lilja 4-ever”. Varför Lukas Moodysson?

Louise Eek

journalist och författare till

boken ”Spelat liv”,

som handlar om prostitution

Fakta om ”Lilja 4-ever” i Israel