ÅSIKT

Utlänningsnämnden: Vi tror visst på kärleken

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På Aftonbladet Debatt den 8 augusti 2003 skriver Kjell Berglund att han älskar sin fru och hennes dotter och att Utlänningsnämnden inte tror på det. Där har Kjell Berglund fel! Nämnden har inte ifrågasatt Kjell Berglunds kärlek till sin hustru och hennes dotter.

Utlänningsnämnden har vid sin prövning följt de regler som riksdagen beslutat. Det innebär att man skall söka uppehållstillstånd före inresa om man skall bosätta sig här tillsammans med sin make/maka, sambo. Utrymmet för undantag är snålt.

Utlänningsnämnden föreslog vid behandlingen av dessa regler att det inte skulle krävas av någon som exempelvis gift sig i Sverige att resa ut och söka uppehållstillstånd för bosättning. Sant är att det gäller andra regler för medborgare som kommer från EU-området.

Riksdag och regering ansåg emellertid att kravet på utresa skulle vara kvar och har vid flera tillfällen strukit under att kravet på uppehållstillstånd före inresa är ett viktigt led i upprätthållandet av en reglerad invandring. Även om anknytningen är stark skall uppehållstillstånd sökas före inresa menar regering och riksdag.

”Lilja 4-ever” kommer att visas i Israel

Gunnar Sommarin (pressekreterare)