ÅSIKT

Persson röstade bort svenskt inflytande i EMU

1 av 2 | Foto: AP
EMU-POLARE? Göran Persson och Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder kramar om varandra. Enligt Per Gahrton (mp) har Persson ägnat sig mer åt att krama övriga EMU-länder än att se till att Sverige har inflytande i Europeiska centralbanken.
DEBATT

Ja-sidan hävdar att Sverige måste gå med i EMU för att få mer inflytande. Men i själva verket röstade Göran Persson bort en stor del av det svenska inflytandet i Europeiska centralbanken, ECB. Om EMU får fler medlemmar kommer Sverige bara att få rösträtt vid 57 procent av ECB-rådets möten.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– Detta är nog EMU-debattens bäst bevarade hemlighet, skriver Per Gahrton, EU-parlamentariker för miljöpartiet.

När man letar på nätet med hjälp av sökmotorn Google efter ”ECB” och ”röstregler” (på svenska) under de senaste sex månaderna blir det 59 träffar. Fick alltså EU-toppmötets beslut den 21 mars om ändrade röstregler för Europeiska centralbanken massiv uppmärksamhet i svenska medier?

Knappast. Bara en rikstidning och en större regionaltidning finns med. Därutöver bara EMU-kritiska hemsidor, typ nejtillemu, miljöpartiet och diverse småtidningar.

Naturligtvis kan Google ha missat någon notis i större medier. Men huvudresultatet stämmer med min minnesbild. Det har rått största möjliga tystnad kring ett beslut som borde vara dynamit i den svenska EMU-debatten.

Sveriges regering har aktivt medverkat till att minska Sveriges inflytande i EMU! Det är ju tvärtemot ja-sidans paradlöfte – att EMU-medlemskap skall leda till svenskt inflytande i eurozonen. Detta är nog EMU-debattens bäst bevarade hemlighet.

På förslag av ECB beslöt alltså EU-toppmötet att införa ett rotationssystem efterhand som antalet EMU-länder ökar. Antalet röster i ECB-rådet skall begränsas till 21 varav 6 tillfaller direktionsmedlemmarna – också när euroländerna blir fler än femton. Detta kan ske inom de närmaste fem-tio åren om de tre nuvarande EU-länderna utanför EMU går med plus ett enda av de länder som beräknas bli EUmedlemmar 2004. Och vid sexton EMU-länder räcker inte rösterna i ECB-rådet till alla. Därför kommer man att införa ett system som betyder att en del centralbankschefer vid vissa sammanträden saknar rösträtt.

Alla kommer inte att drabbas lika av den inskränkta rösträtten. Vilka som får rösta oftast och vilka som får rösta mer sällan avgörs av ”den relativa storleken på ekonomin i respektive centralbanksmedlemsstat”. Detta avgörs av två komponenter: EMU-landets relativa andel dels (till 5/6-delar) av hela EMU:s BNP, dels (till 1/6-del) av ”den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten” i alla euro-länder.

Det sistnämnda är givetvis konstruerat för att man ska undvika att det historiska EU-landet Luxemburg får pinsamt liten rösträtt! Många banker ger fler röster! Kan det kallas demokrati?

När antalet EMU-länder passerar 15 delas de upp i två grupper: en grupp med fem länder som får dela på fyra röster, en annan grupp med resten av länderna som får dela på elva röster. Om EMU får 21 medlemmar måste alltså 16 länder (däribland Sverige) dela på elva röster. De får rösta bara vid 61,25 procent av ECB-rådets möten. Om EMU-länderna blir fler än 21 blir det tre grupper. Sverige hamnar i den mellersta och får efterhand (vid 28 EMU-medlemmar) sin röstfrekvens sänkt till c:a 57 procent av mötena.

Mot detta har Finland, Nederländerna och EU-parlamentet protesterat. Men inte Sverige! Först gick Bosse Ringholm med på det på ett finansministermöte. Och sedan Göran Persson på ett EU-toppmöte. I ena mungipan talar man om vikten av att sitta med vid EMU-bordet. Med den andra röstar man ja till att nästan halvera Sveriges rösträtt vid samma EMU-bord!

Man ska tydligen ta talet om att ”sitta med” vid bordet bokstavligt. Det är just SITTA med Göran Persson och Bosse Ringholm & Co är så angelägna om. Om de har något inflytande tycks, precis som så många svenska väljare misstänker, spela mindre roll.

Per Gahrton (EU-parlamentariker mp)