ÅSIKT

Hög tid att hålla löftet till kurderna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dagarna för 83 år sedan fick kurderna en strimma hopp efter hundratals år av förnekelse, deportationer och annat förtryck. I augusti 1920 undertecknades nämligen för kurderna viktiga och historiska Sèvres-avtalet av västmakterna i Paris.

Sèvres-fördraget är viktigt för kurderna: det stadgade (artiklarna 62-64) att om majoriteten av kurderna önskade självständighet borde Nationernas förbund tillgodose önskemålet inom ett år. Hade västvärlden följt detta fördrag hade kurderna idag haft ett eget land. Och dessutom hade tusentals kurder i Iran, Irak, Turkiet och Syrien undgått att dödas enbart av det skälet att de var kurder eller verkade för nationella politiska rättigheter.

Tyvärr höll inte världen sitt löfte mot det kurdiska folket. Bara tre år senare undertecknades Lausannefördraget som i en radikal kursändring fråntog kurderna alla deras rättigheter som människor. Därmed grusades kurdernas drömmar om en självständig stat. Västmakterna offrade kurdernas önskemål, känslor och tankar för att stärka Turkiet som ett "värn mot det bolsjevikiska Ryssland". Oljan i Kurdistan hade blivit kurdernas största fiende.

Britterna (som i dag återigen har makten i Irak) offrade kurdernas frihet för sina oljeintressen i Irak. Tanken på självbestämmanderätt för det kurdiska folket nämndes inte längre.

I dag, 83 år senare, är kurderna på nytt nära en möjlighet till nationellt självbestämmande - om bara världen vill. Nu har västvärlden en möjlighet att reparera det historiska misstaget mot kurderna - även om misstaget kostat många människoliv. Det är aldrig för sent att reparera misstag.

Nu bör främst EU, FN, USA och Storbritannien engagera sig för att kurdernas grundläggande mänskliga rättigheter tillfredsställs i deras hemländer.

Världen får inte svika kurdernas sak ännu en gång. Låt Sèvres-fördraget träda i kraft inom en rimlig framtid även om det gått snart 83 år!

Avslutningsvis kräver vi:

att kurderna erhåller en observatörsstatus i FN.

att FN genomför en folkomröstning där kurder får välja mellan autonomi, federalstat eller ett eget land.

att förbudet mot det kurdiska språket avskaffas fullständigt i Turkiet.

att Sverige inom FN och EU bedriver påtryckningar för att kurdfrågan skall lösas med fredliga medel.

att kurder i Irak tillerkänns en utvidgad federalstat såväl politiskt, ekonomiskt som geografiskt.

att världens största folk utan land inom en snart framtid erhåller ett hem.

Kim Anderzon skådespelare

Ulla Hoffmann partiledare (v)

Maria Wetterstrand språkrör (mp)

Sven Wollter skådespelare

Kurdo Baksi författare

Ove Bring professor i folkrätt

Claes Malmberg skådespelare

Nedim Dagdeviren Kurdiska Biblioteket

Kemal Görgü skådespelare

Keya Izol ordf i Kurdiska Riksf.

Fredrik Malm ordf i LUF

Ana L Valdes författare

Rikard Wolff skådespelare

Birgitta Stenberg författare

Özz Nujen stå upp-komiker

Stieg Larsson journalist, Expo