ÅSIKT

Europavänstern: Rösta nej, Sverige

Foto: LOTTE FERNVALL
DANSK FOLKOMRÖSTNING Att Sverige och Danmark folkomröstade om EMU var bra, anser Francis Wurtz, ordförande i europaparlamentets vänstergrupp. Han tycker även det vore bra med ett svenskt nej till EMU.
DEBATT

Många har hävdat att de europeiska vänster- och miljöpartierna är varma EMU-vänner. Men så är det inte, hävdar Francis Wurtz, ordförande för europaparlamentets vänstergrupp.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Han skulle välkomna ett svenskt nej.

– Jag menar att ett nej i den svenska folkomröstningen skulle kunna spela en

positiv roll inom EU, skriver han på

Aftonbladets debattsida.

Roman Prodi, EU-kommissionens ordförande, har inte lyckats i sin målsättning att föra EU närmare medborgarna i Europa. Faktum är att klyftan mellan folken och den europeiska unionen växer. Röstdeltagandet i EU-parlamentsvalen sjunker och ointresset för EU är tydligt. En viktig orsak till detta är att EU ignorerar de för folken viktigaste frågorna. Kapitalets frihet säkras, men EU vill inte höra talas om skatt på internationell valutaspekulation. Den fria konkurrensen garanteras, men EU vill inte lyssna på kraven på en stark offentlig sektor. Liberaliseringarna fortsätter, men EU vill inte diskutera de sociala och miljömässiga effekterna. Kort sagt: risken är att man skapar ett EU som folken vänder sig ifrån.

Vänsterpartierna i EU, som är samlade i den förenade vänstern (GUE/NGL-gruppen), gör delvis olika analyser av EU och den gemensamma valutan, men vi kan enas i vårt motstånd mot de nyliberala regler som styr EMU och euron.

För oss som redan finns inom euro-zonen gäller kampen idag att få en ny stadga för den europeiska centralbanken (ECB). ECB har den mest nyliberala stadgan av alla banker i världen. Till och med USA:s federala bank har att ta hänsyn till sysselsättningen. I ECB handlar det enbart om ”prisstabilitet”.

Bankens

styrelse får inte heller ta råd av de folkvalda. ECB är det mest anti-demokratiska inslaget i hela EU. Vi kräver att ECB ska kontrolleras av de nationella och EU:s parlament.

Det krävs också nya målsättningar som lyfter fram sysselsättning, utbildning och en politik för hållbar utveckling och rättvisa i EU och världen.

Nationella folkomröstningarna om avgörande steg i EU:s utveckling är ett sätt att garantera att det finns ett folkligt stöd.

Därför är det svenska beslutet om en folkomröstning om EMU mycket positivt. Tyvärr är det dock bara Danmark och Sverige som låtit folket bestämma om euron.

Jag får ibland frågan om ett nej till EMU i Sverige skulle vara positivt för den europeiska vänstern. Mitt svar är att vi, för det första, ska acceptera att alla länder har sina specifika omständigheter. Det innebär att den europeiska vänstern respekterar varje nationellt demokratiskt beslut.

För det andra måste vi skapa ett EU som lyssnar till folken. För att lyckas med detta krävs det idag modiga och radikala protester som tvingar fram en kursändring för EU:s utveckling. Denna kraft kan aldrig komma från EU:s egna institutioner, utan enbart i samhället och av folken. Det handlar om att visa viljan till förändring, viljan till att reorientera hela EU.

Personligen menar jag att ett Nej i den svenska folkomröstningen skulle kunna spela en positiv roll inom den europeiska unionen, om detta Nej bygger på en kritik av den nyliberala ordning och brist på demokrati som kännetecknar den nuvarande konstruktionen av EMU. Ett sådant nej skulle vara ett bidrag till de många olika uttryck och rörelser som behövs för en progressiv icke-populistisk förändring av EU:s nuvarande politik.

Francis Wurtz

Ordförande i förenade

vänstern (GUE/

NGL-gruppen)

europaparlamentet