ÅSIKT

Hedra Anna Lindh – rösta på söndag

Foto: ULF HÖJER
Anna Lindh trodde på en värld där gemenskap, omtanke och hjälpsamhet präglar människors liv. Det är i denna anda vi måste fortsätta att arbeta. Att inte glömma detta – och att gå och rösta på söndag – är kanske det bästa sättet att hedra och visa vår respekt för Anna Lindh och det hon stod för, skriver Göran Persson.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ULF HÖJER
Statsministern med sin utrikesminister.

Ett dygn har gått sedan Sveriges utrikesminister Anna Lindh berövades livet.

Två barn har mist sin mamma. En make har mist sin livskamrat. Släkt och vänner har mist en nära vän och anhörig.

Vi är många som känner med dem.

Det som hänt är fruktansvärt.

I dag känns det tomt. Sverige har blivit annorlunda, tystare, gråare.

Vårt land sörjer Anna Lindh. Vår sorg och förstämning delas av många i Europa och världen.

Under dagen har vänner och kollegor, politiker från jordens alla hörn, hört av sig med sina kondoleanser.

Anna Lindh var Sveriges röst i världen, en modig röst.

Hon brann för rättvisa, för solidaritet och för en bättre världsordning. Oförtröttligt förmedlade hon sitt budskap till oss. Alla människors lika värde. Internationell solidaritet. Alla folks frihet – hela världens fred.

Hennes engagemang var starkt och levande. Hennes energi och kraft obruten. Hon gav vårt land en mer framträdande plats i världen än vi kunnat räkna med att få.

Hon vann stor respekt och beundran av många, inte minst bland sina internationella kollegor. Anna Lindh var en välkänd och omtyckt politiker.

Under dagen har människor i hela vårt land tänt ljus, lagt ut blommor och sökt sig till varandra. Många har velat samlas för att dela sorgen och för att visa sitt stöd för Anna Lindhs familj.

Men också för att demonstrera sin avsky för våldet och sitt stöd för demokratin och de värderingar den bygger på.

Sverige är känt för sin öppenhet. Vi är stolta över den.

Sverige är – och ska vara – ett samhälle där alla öppet vågar redovisa sin uppfattning, vågar visa sitt engagemang, vågar ta strid för det man tror på.

Anna Lindh var en tydlig företrädare för detta. På gator och torg här hemma, i otaliga sammanhang under hennes mångåriga internationella arbete.

Anna Lindh bar på en stark optimism. Hon hade förmågan att se möjligheterna. Hon var på en gång en pragmatisk politiker och samtidigt starkt idéburen. Alltid beredd att kompromissa om medlen. Men aldrig om målen.

Alltid rak, alltid öppen, alltid lika kvick i tanke och ord.

Hon hade nära till glädjen och hon delade gärna med sig av den till oss som arbetade tillsammans med henne.

Hennes död har väckt vrede, oro och frågor bland många i vårt land. Hur kunde det hända? Vart är Sverige på väg?

Det är naturligt att känna så när något dramatiskt inträffar.

Mordet på Anna Lindh skadar inte bara det samhälle vi byggt och som vi vill leva i. Det skadar också tilliten till samhället, tilliten i samhället – detta det ömtåligaste av kitt.

Vad som krävs nu är samling. Vi måste sluta oss samman och visa beslutsamhet. Vi måste stå upp för de värderingar vi vill ska prägla Sverige även i framtiden.

Det är ju inte ett slutet Sverige vi vill ha. Sverige ska vara ett tryggt land – för alla. Där alla kan röra sig fritt, mötas och knyta band.

Därför uppskattar jag att så många människor nu deltar i minnesstunder och manifestationer.

Därför känns det värdefullt att riksdagens partier kunnat samlas kring ett gemensamt uttalande om att folkomröstningen om euron ska genomföras som planerat – och beslutet respekteras.

Frågan om euron kan kanske en sådan här dag upplevas som futtig. Men själva folkomröstningen – valtillfället – ger svenska folket en möjlighet att demonstrera uppslutningen kring och styrkan i den svenska demokratin.

Därför är vi många som från och med nu ägnar våra resterande timmar, fram till dess att vallokalerna stänger, att uppmana människor att gå och rösta.

Rösträtten är själva grundbulten i demokratin.

En människa – en röst.

Anna Lindh var en av demokratins mest hängivna förespråkare. Få har som hon slagits för alla människors lika värde och lika rätt – i Sverige och internationellt.

Hon stod upp för sin uppfattning.

Hon trodde på en värld där gemenskap, omtanke och hjälpsamhet präglar människors liv.

Det är i denna anda som vi alla måste fortsätta att arbeta. Att inte glömma detta – och att gå och rösta på söndag – är kanske det bästa sättet att hedra och visa vår respekt för Anna Lindh och allt det hon stod för.

Göran Persson (statsminister)

ARTIKELN HANDLAR OM