ÅSIKT

Sverige bör begära undantag från EMU

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: BJÖRN LINDAHL
”FÖRSTA STEGET PÅ EN SPÄNNANDE UTVECKLING” Miljöpartiets Peter Eriksson hoppas nu få med sig socialdemokraterna på ”en ny dagordning för en grönare och mer solidarisk EU-politik”.

Livet går vidare. Ingen kan undgå att bli påverkad av mordet på utrikesministern några dagar före ett viktigt val.

Mycket blir annorlunda än vad det skulle ha varit men livet går vidare. Folket har sagt sitt. Hemma i stugor och lägenheter runtom i landet har människor vägt för och emot och slutligen bestämt sig. Åsikter, värderingar och känslor har styrt oss den här gången som alltid.

Nu är det upp till de politiska partierna att visa att vi klarar av att hantera segrar och förluster och att vi respekterar männi-skors beslut i en svår situation. Också resultatet av folkomröstningen kommer att förändra Sverige. På gott och ont.

Den här gången har en majoritet av svenska folket sagt nej till de största partierna, de ledande medierna, till en stor del av det svenska etablissemanget. Det kan säkert upplevas som uppfriskande bland många.

Den gamla auktoritetstron i Sverige har fått en knäck. Men det känns säkert också otäckt och osäkert för en del. Jag anser att valresultatet är relativt lätt att tolka. Svenska folket har tidigare sagt ja till svenskt medlemskap i EU men säger nu att det får räcka tills vidare.

Frågorna kring ekonomi och möjligheterna att styra Sverige ska förbli i händerna på svenska folket. Vi vill inte ha en utveckling med en centralisering som riskerar att göra kärnan i välfärdssamhället, skatter, finanspolitik med mera, till förhandlingar i vare sig ministerråd, kommission eller mellan bankdirektörer i Frankfurt. Vi vill att de här frågorna ska avgöras i allmänna val i Sverige.

Svenska folket har sett den ekonomiska krisen i eurozonen och svårigheterna att få valuta-unionen och den så kallade stabilitetspakten att fungera. Många har förstått att det är bra för den svenska ekonomiska utvecklingen att vi har en räntepolitik som är anpassad till den ekonomiska situationen här.

Möjligheterna att hålla inflationen nere, att klara jobben och en fungerande välfärd ökar med en egen valuta.

På hemmaplan händer inget dramatiskt. Vi kommer att fortsätta samarbetet med socialdemokrater och vänsterpartister. Den ekonomiska politiken ligger fast. Vi ser ännu ingen vändning i ekonomin som skulle kunna motivera några glädjeskutt även om lågkonjunkturen nu tycks ha planat ut. Miljöpartiet fortsätter att bedriva en stram budgetdisciplin eftersom vi vet att det bidrar till en bättre och tryggare utveckling.

Det mest konkreta resultatet av folkomröstningen är att den svenska regeringen bör ta upp förhandlingar om att ge Sverige ett undantag för det tredje steget i EMU. Det kan bli aktuellt med en ny folkomröstning längre fram men i dag finns det ingen anledning att planera för en sådan. En lyhörd regering bör också se EU:s nya författning i ljuset av vad folket just sagt. Det bör stärka regeringens hållning om att inte acceptera kraftigt ökad överstatlighet. Vi har fått ett ännu tydligare mandat för att stärka demokratin, att inte lämna folket bakom och att inte överlämna mer makt än nödvändigt åt EU:s institutioner.

Resultatet av folkomröstningen är ett slags svenska folkets egen nationella kompromiss.

De klyftor och sår som skapats inom partier, mellan partier och framför allt mellan människor och som finns kvar ända sedan 1994 och EU-inträdet borde till stor del kunna överbryggas med gårdagens nej-resultat. Den bitterhet som länge frodats bland många av oss som förlorade då har levt kvar alldeles för länge. Det beror delvis på hur demokratifrågorna hanterades. Utanförskapet har växt. Arbetet måste därför nu påbörjas för att skapa betydligt bättre möjligheter för svenska folket att bli delaktigt i EU-politiken. Att ta hem frågorna från Bryssel och se till att partierna, riksdagen och människor är med på tåget på ett helt annat sätt än vad man varit hittills.

Vi i miljöpartiet är också beredda att sträcka ut handen för ett samarbete med socialdemokraterna inom EU-politiken. En ny dagordning för en grönare och mer solidarisk EU-politik behöver tas fram som är i enlighet med folkomröstningen. En sådan dagordning måste ge klara besked om att Sverige inte vill ha en militarisering av EU och att vi får en satsning för en mer solidarisk handels-, jordbruks- och fiskepolitik. Den europeiska flykting- och invandringspolitiken ska vara öppnare och generösare.

Om Göran Persson med flera är beredda att anta den utmaningen så kan folkomröstningsresultatet vara ett första steg på en spännande utveckling.

Peter Eriksson (Språkrör Miljöpartiet de gröna)

ARTIKELN HANDLAR OM