ÅSIKT

Enbart tak över huvudet löser inte problemen för de hemlösa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I jakten på Anna Lindhs mördare har polisen sökt igenom Stockholms härbärgen och tillhåll för hemlösa. Detta fick ordföranden för Föreningen Stockholms Hemlösa, Sten Hurtig, att skriva en debattartikel om situationen för Stockholms hemlösa. Det är bra att föreningen syns och att den trycker på oss politiker för att åstadkomma någonting men tyvärr innehöll artikeln några felaktigheter som jag skulle vilja kommentera.

Sten Hurtig hävdar att vi avskaffat den så kallade tak-över-huvudet-garantin. Det har vi inte gjort. Däremot håller vi på att utreda hur den ska kunna förbättras. Anledningen till att vi vill utreda den är att garantin idag löser ett enda problem: den ger just tak över huvudet. Den hjälper inte till behandling, till motivering eller till undersökning. Den visar inte på någon väg ut från utanförskapet.

Vår ambition är att få kontakt med hemlösa så att vi kan skapa varaktiga sociala förbättringar. Det krävs mer för att undvika att en människa går under än att bara ge den ett tak över huvudet.

Under året som gått har vi i den röd-gröna majoriteten invigt 60 nya platser för hemlösa runt om i staden – det står nu platser tomma i reserv. Vi har satsat dryga fem miljoner kronor på ett behandlingshem för psykiskt sjuka missbrukare.

Inom kort drar staden igång ett samarbete med Rainbow Sweden, ett samarbete som ska visa missbrukare och hemlösa möjliga vägar att ta sig tillbaka till ett ordnat liv genom boende, sysselsättning och fritid. Staden ger cirka 35 miljoner kronor till frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa. Sammantaget är stadens direkta satsningar mot hemlösheten på långt över 200 miljoner kronor.

Ändå räcker det inte. Utslagna människor lever idag mitt ibland oss på ett annat sätt än tidigare. Samhället måste anstränga sig ytterligare. I Malmö och Göteborg finns några goda exempel på åtgärder, som jag själv tittat närmare på och som kan bli aktuella i Stockholm. Men inte heller Malmö och Göteborg kan sägas ha löst problemet med hemlöshet. Hemlösheten är ett komplext problem som vi inte kommer åt med enkla lösningar.

Vi måste öka samarbetet mellan myndigheter, vi måste ständigt se om vi använder våra resurser på rätt sätt, vi måste hitta nya sätt att möta människor i kris och utanförskap.

Det är bra att Föreningen Hemlösa och andra agerar blåslampa på oss politiker. Jag kan garantera att vi inte smiter från vårt ansvar och att vi gör allt som står i vår makt för att bekämpa utslagningen i samhället.

Margaretha Olofsson,

socialborgarråd i Stockholm

ARTIKELN HANDLAR OM