ÅSIKT

Regeringen borde bilda internetråd mot barnporr

Foto: HENRY LUNDHOLM
GROVA BROTT I maj slår polisen till mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. En 40-årig familjefar i huset misstänks ha spridit barnpornografi över världen. Bland de 43 barn som förekommer på bilderna finns såväl dottern som hennes lekkamrater. I går åtalades mannen.
DEBATT

I går väcktes åtal i den stora pedofilhärvan i Huddinge.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu kräver Rädda Barnen att regeringen griper in för att stoppa barnpornografin på nätet.

– Inrätta ett statligt internetråd, kräver Rädda Barnens generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka och Per-Erik Åström, ansvarig för organisationens tipslinje mot barnporr.

innehållsleverantörer måste ta ansvar för att skydda barn på internet och bekämpa spridningen av barnpornografi på nätet.

I går väcktes åtal mot den man i Huddinge som misstänks för att under en följd av år ha förgripit sig sexuellt mot ett flertal barn i sin omgivning, tagit bilder av sina övergrepp och sedan spridit bilderna via internet. Fallet väcker återigen frågan om barns utsatthet och om de drabbade barnens rättigheter på internet. Vi kan inte acceptera att den barnpornografiska spridningen på nätet tillåts expandera. Kampen mot barnpornografin måste stärkas och samordnas. Barnen måste få återupprättelse.

Under flera år gäckade de nu aktuella barnpornografiska bilderna polisen i många länder. Att polisen till slut hittade fram till bildernas ursprung – Huddinge i södra Stor-Stockholm – hade att göra med ett annat tidigare barnpornografiskt rättsfall i Kanada. Mannen i Huddinge hade vid något tillfälle lämnat tillräckligt mycket information om sig själv för att polis skulle kunna identifiera honom.

Därmed kan nu åtal väckas och blir ytterligare ett av de närmare 100 fall av barnpornografibrott som lagförts under de senaste tre åren.

Kopplingen mellan barnpornografi, spridningen över internet globalt och barns utsatthet i Sverige kan knappast bli tydligare än i Huddingefallet. Hur många barn ska behöva dras in i den ljusskygga trafiken innan barnpornografisk handel på nätet stoppas?

Vi vet att barn inte, eller mycket ogärna, berättar om sexuella övergrepp. Det krävs psykologiska kunskaper för att få barn att vilja berätta om de övergrepp de utsatts för. Detta betyder i praktiken att barnet i rättsprocessen behöver ett särskilt stöd för att kunna vidarebefordra sina upplevelser. Här återstår mycket att göra i polisförhör och i domstolarna.

Huddingefallet väcker många frågor om internet som kungsled för barnpornografisk spridning. Dagligen dyker nytt material upp. Enligt professor Max Taylor och hans forskarkollegor vid Cork University på Irland upptäcks varje vecka ytterligare minst fyra tidigare icke sedda barn i den barnpornografiska trafiken.

Under de senaste tre åren har Rädda Barnens Hotline, som allmänheten kan kontakta när man stöter på barnpornografiskt material på nätet, tagit emot över 15 000 mejl och hundratals telefonsamtal.

Hotline har aktivt bidragit med kvalificerad information till rikspolisens barnpornografigrupp, vilket har lett till flera tillslag mot både svenska nätpedofiler och internationella barnpornografiska nätverk.

Regeringen måste nu på allvar gripa sig an problemet med barnpornografi på nätet.

Rädda Barnen föreslår att regeringen inrättar ett statligt internetråd, som skulle fungera som nav i kampen mot barnpornografin. Ett sådant råd skulle, såsom Våldsskildringsrådet inom videoområdet, kunna spela en viktig roll för att stimulera internetbranschen till positiva initiativ, teknikutveckling och självsanering.

Det kan inte anses vara Rädda Barnens uppgift som frivilligorganisation att för all framtid verka som en nationell Hotline.

De erfarenheter vi har efter snart fyra års aktivt arbete för att stoppa och störa barnpornografin bör tas över av internet-rådet. En Hotline, nära kopplad till det polisiära arbetet, dit allmänheten kan vända sig måste vara ett av naven i dess verksamhet.

Rådet skulle också verka som en forskningsresurs i förhållande till den digitala domän som alltmer präglar vår – och våra barns – vardag.

Polisens resurser för att aktivt bekämpa barnpornografibrott måste förstärkas. Lokalt och nationellt, men också på internationell nivå. I allt väsentligt handlar den nätburna barnpornografin om en global kriminalitet. Polissamarbetet över gränserna måste fördjupas och fler länder knytas till arbetet med Interpols bilddatabas. I den finns i dag hundratusentals bilder och bildserier. Bara ett par hundra av barnen är än så länge identifierade.

Den arbetsbelastning som rikskriminaltjänstens rotel för särskilda objekt (den s k barnpornografigruppen) haft under senare år har varit stor och tung. Gruppen måste garanteras de resurser som krävs för att effektivt kunna utföra det ofta psykiskt påfrestande arbete som det innebär att dagligen vara i närkontakt med barnpornografiskt material.

Såväl internetindustrins teknik- som innehållsleverantörer måste ta ansvar för att skydda barn på internet och bekämpa spridningen av barnpornografi på nätet. Rädda Barnen anser att internetindustrin ska införa uppförandekoder på europeisk och internationell nivå gällande skydd av barn på internet.

Ett allvarligt problem är att när de barnpornografiska dokumenten hamnar på internet riskerar de att cirkulera där i evighet. Tidigare känt material dyker upp i rättsfall efter rättsfall.

I moralisk mening pågår därför övergreppen mot barnet långt efter att det sexuella övergreppet skett. Erfarenheten från Rädda Barnens behandling av sexuellt utnyttjade barn är att det faktum att övergreppet är filmat och kanske också spritt på nätet försvårar barnets bearbetning av övergreppen.

Det finns i dag liten kunskap om behandling av offren i barnpornografin. Rädda Barnen anser att regeringen ska ta initiativ till kunskapsutveckling och forskning kring offren i barnpornografin.

Den verklighet som den kommande rättegången i Huddinge kommer att visa upp får inte stanna vid braskande tidningsreferat. Samhället måste agera långsiktigt och varaktigt mot barnpornografin på internet.

Charlotte Petri Gornitzka (Generalsekreterare Rädda Barnen), Per-Erik Åström (Operativt ansvarig för Rädda Barnens Hotline)