ÅSIKT

Bilderna från NK är olagliga

Om de ansvariga följt lagen hade polisen inte haft några bilder

DEBATT

NK-mannen filmades med en kamera som saknade tillstånd.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det hävdar juristen Ulf Malm och kriminologen Mårten Landahl. De menar att om fler övervakningskameror tilläts, så skulle fler brott klaras upp.

– Vår demokrati måste tillåta sig att bli bättre på att bekämpa brottslighet, skriver de.

Foto: POLISEN
UTAN TILLSTÅND De pixlade personerna i bakgrunden befinner sig utanför butiksytan. Sådana bilder får varken tas eller bevaras utan tillstånd. Något sådant tillstånd finns inte.

Våld och annan brottslighet är ett hot mot vår öppna demokrati och allas frihet oavsett om den riktas mot våra regeringsmedlemmar eller mot andra medborgare. Kamerabevakning har visat sig avskräcka vissa från att begå brott. Om brott ändå inträffar kan bilderna, som i Anna Lindh-fallet, många gånger hjälpa polisen att utreda det som hänt.

I jakten på utrikesminister Anna Lindhs mördare använder sig polisen av bilder från olaglig kamerabevakning. Bilderna på den misstänkte gärningsmannen från NK i Stockholm spelades in utan nödvändigt tillstånd från länsstyrelsen.

Med nuvarande regler är det knappast troligt att tillstånd hade getts ens för kameran, än mindre för bevarandet av bilderna. Hade de ansvariga för kameran på NK följt lagen hade polisen inte haft detta, kanske avgörande, hjälpmedel i jakten på den misstänkte mördaren.

I dagsläget har NK Cityfastigheter AB tillstånd för fyra entrébevakningskameror. Ytterligare fyra företag i NK-huset har beviljats tillstånd för kameror. Dessutom har åtta företag på NK gjort totalt tio anmälningar om att de bedriver kamerabevakning. Endast ett tillstånd gäller bevarande av bilder. Det är en restaurang som får ha en övervakningskamera med det särskilda villkoret att ”bildupptagning får endast ske när restaurangen är stängd för allmänheten”.

Det behövs emellertid inga tillstånd för bildupptagning vid ”kassaområdet och av in- och utgångar” förutsatt att kameran inte riktas ut från butiken. De nu aktuella bilderna visar den misstänkte mördaren i en butiksentré i form av larmbågar, men bilden visar också ett stort område utanför butiks-ytan. De av polisen retuscherade personerna framför mittenhissen befinner sig på 8–10 meters avstånd från entrén. Vi bedömer att såväl övervakningen som inspelningen av hisshallen skulle ha krävt tillstånd av länsstyrelsen, vilket inte finns.

Det är riksdagen som stiftat lagar med kraftiga restriktioner kring kamerabevakning. Anledningen sägs vara att det finns risk för att människors personliga integritet kränks om de blir filmade. En märklig detalj är att restriktionerna bara gäller bevakningskameror.

Om man håller kameran

i handen är det helt lagligt att utan lov smygfilma grannen i dennes trädgård. Riksdagen har således bedömt det som mindre viktigt att mångas personliga integritet kränks genom att de blir utsatta för brott på grund av att nämnda gärningsmän går fria eller inte avskräckts från brottslighet.

Den enskildes intressen skall bevakas, säger lagen, men vem är den enskilde? Våra politiker har här gjort en allvarlig felbedömning. Ansvaret delas med de jurister och myndighetspersoner som är satta att tolka och tillämpa våra lagar.

Att det finns ett nationellt intresse av att mordet på Anna Lindh klaras upp behöver knappast påpekas. Det är överhuvudtaget viktigt att vi kan ställa så många gärningsmän som möjligt till svars för de handlingar de begår. Att få ta ansvar för det man gör är en återkoppling som

i sig är brottsförebyggande.

Överhuvudtaget finns en mängd restriktioner

i lagen som försvårar och förhindrar polisens arbete för att ställa gärningsmän till svars för de brott de begår. Det kan gälla registrering av brottslingars DNA, telefonavlyssning av kriminella nätverk, samkörning av register för att avslöja bedragare eller upprättande av olika slags register i syfte att kartlägga brottslighet.

Vi säger inte att mordet på Anna Lindh hade kunnat förhindras med hjälp av kamerabevakning.

Det vi säger är att våld och annan brottslighet är ett stort hot mot oss alla och mot vår demokrati. Därför måste vår demokrati tillåta sig att bli mycket bättre på att bekämpa brottslighet. Som det är nu är demokratin dessvärre alltför bra på att bekämpa sig själv.

Nu väntar vi på att staten, som en konsekvens av rådande rättsläge, skall väcka åtal mot de personer som är ansvariga för den olagliga kameraövervakningen på NK. Åklagaren lär ha goda utsikter till framgång. Allt finns ju på film.

Ulf Malm , jurist , Mårten Landahl , kriminolog