ÅSIKT

De palestinska barnen måste få en barndom

”Vi har ett ansvar att ge barnen en barndom präglad av värdighet”

DEBATT

På onsdag startar ett seminarium anordnat av utrikesdepartementet om hur de palestinska barnen drabbas av den israelisk-palestinska konflikten.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Konferensen är ett välbehövligt initiativ. Enbart det senaste året har hundratals barn dödats och tusentals skadats. Situationen för dessa barn är en del av en lika invecklad som tragisk historia; en historia fylld av lidande och prövningar som sakta men säkert urholkat många barns hopp om en bättre och drägligare framtid.

Bakgrunden är följande. När staten Israel skapades 1948 blev det palestinska folket åskådare till sin egen historieskrivning. Över 800 000 palestinier hamnade i rotlöshet; undanträngda och tvingade till ett liv i exil. De blev plötsliga offer i ett ögonblick präglat av grav orättvisa. De blev inte bara förnekade rätten att leva i sitt eget land, utan också fråntagna stora delar av sin historia och kultur. I dag finns det mer än fyra miljoner officiella palestinska flyktingar, utspridda i läger runtom i regionen i länder som Jordanien, Libanon och Syrien – men också på Västbanken och i Gaza.

I över 50 år så har dessa flyktingar varit beroende av FN-organet UNRWA, som skapades av FN:s generalförsamling som en tillfällig lösning 1949. Men trots att UNRWA var tänkt att vara en temporär utväg för att lösa flyktingfrågan så sträcker sig dess senaste mandat två år fram i tiden – till 2005. UNRWA:s utdragna mandat är ett sorgligt kvitto på det internationella samfundets oförmåga att hitta en varaktig och rättvis lösning på flyktingfrågan.

Barnen, som har blivit förnekade rätten till en normal barndom, är de som har lidit mest av denna oförmåga. Dessvärre så har situationen för dessa barn försämrats under den senaste tiden.

Nyligen presenterade UNRWA en rapport om den rådande situationen där man bland annat framhäver ”sin stora oro för den allvarliga och tilltagande humanitära kris som håller på att växa fram i de ockuperade områdena.”

Krisen märks i första hand på det stigande antal undernärda barn och på försämrade hälsovillkor, men också på det stora antal flyktingar som blivit bostadslösa efter att deras hem har förstörts i striderna. Dessutom blir det svårare och svårare att upprätthålla undervisning till barnen i det rådande klimatet.

Innebörden av dessa observationer är att de nödvändigaste och mest grundläggande aspekterna av en trygg och normal barndom har tagits ifrån dessa barn. Allt som ett resultat av konflikten.

Vi kan inte tillåta att denna oroväckande situation glöms bort i efterdyningarna av Irak-kriget, eller i de pågående diskussionerna om färdkartan för fred i Mellanöstern. De palestinska flyktingarnas lidande måste sättas högt upp på den politiska dagordningen, och en seriös och konkret lösning på problemet måste bli ett högprioriterat mål. Om vi ska lyckas med att hitta en lösning på konflikten måste vi inse att en rättvis lösning till flyktingfrågan är en av de viktigare beståndsdelarna.

Och här måste fokus hamna på de palestinska barnen. Barnen är framtidens politiska och kulturella ledare, affärsmän och medborgare. Om vi ska kunna åstadkomma en framtid kännetecknad av fred måste vi ge dessa barn möjligheten att uppleva en normal och trygg barndom och ge dem chansen att förverkliga sina drömmar. Frustration måste ersättas med hopp.

Därför uppmanar vi det internationella samfundet, regeringar världen över och andra berörda parter att se till att detta problem får den uppmärksamhet det behöver. Frågan om de palestinska barnens framtid måste upp både på den internationella och nationella politiska dagordningen runtom i världen. Ett sätt är att skapa opinion kring konflikten och flyktingfrågan och på så sätt belysa hur detta påverkar barnen. Seminariet som börjar i dag är ett exempel på hur man kan skapa uppmärksamhet kring dessa frågor. Vi hoppas att många andra initiativ tas.

Men för att detta ska bli verklighet har vi alla ett ansvar. Ytterst har vi alla ett ansvar att se till att dessa barn får uppleva den barndom de har rätt till; en barndom präglad av värdighet i stället för av rädsla och förödmjukelse.

Hanan Ashrawi , medlem av det palestinska lagstiftande rådet i Jerusalem. Mottagare av Olof Palmepriset 2002 , Luciano Astudillo (s)