ÅSIKT

”Ge oss regler för slöja i skolan”

Foto: AP
OMÖJLIGT I SKOLAN? Kvinnan på bilden bär en så kallad niqab, samma typ av dräkt som de två flickorna i Göteborg. Nu efterlyser skolans rektor en gemensam policy för hur Sveriges gymnasieskolor ska hantera att vissa elever på grund av sin religion vill skyla ansiktet.
DEBATT

Ska elever få ha slöja för ansiktet i skolan? Staffan Hallström, rektor på Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg, vill veta vad Skolverket egentligen säger om den saken.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är viktigt med tydliga riktlinjer i den här frågan, menar han.

– Jag är ganska säker på att det här inte är sista gången som flickor kommer till svenska skolor i niqab, skriver han.

Två flickor började

på barn- och fritidsprogrammet på Burgårdens Utbildningscentrum i höstas. Inget märkvärdigt i och för sig, många flickor börjar det programmet.

Men de här två flickorna skilde sig från de övriga för man såg inte deras ansikten. De bar niqab. En niqab är ingen burka, men likafullt, en niqab skyler hela ansiktet och det man såg av flickorna var deras ögon, endast.

De diskussioner som, bland andra, förts på Burgårdens Utbildningscentrum här i centrala Göteborg är huruvida den islamska tron ställer krav på sina kvinnliga medlemmar att skyla ansiktet och om eller hur detta i så fall är förenligt med jämställdhet och demokratiska grundvärderingar.

Naturligtvis har också diskuterats en undervisningssituation där läraren inte ser den hon pratar med. I undervisningen är det ju centralt att i elevens ansikte se hur ett budskap uppfattas: med förståelse eller oförståelse, med gillande eller ogillande eller med andra såväl intellektuella som känslomässiga uttryck.

Eftersom det på Burgården var första gången som den här typen av klädnad förekommit ansåg vi att det borde finnas en gemensam policy för Sveriges gymnasieskolor. Vi skickade därför en förfrågan till Skolverket, men det fanns ingen sådan policy. I väntan på en sådan, genomtänkt och väl underbyggd policy har vi på skolan varit tvungna att fatta ett eget beslut.

Det hade varit enkelt att förbjuda flickorna att komma till skolan iförd niqab och hävdat det utifrån ett säkerhetsperspektiv och det att skolan skall kunna se alla sina elever samt enkelt kunna kontrollera deras identitet.

Vi ville inte välja konfrontationen. Vår skola vill ta ansvar för alla de elever som är inskrivna på skolan. Vi valde dialogen.

Vi gjorde en (tillfällig) överenskommelse med flickorna att de skulle visa sina ansikten då de hade lektion och då de hade skrivningar i aulan vid exempelvis nationella prov. Likaså förstod de att de skulle visa sina ansikten vid identitetskontroller. Överenskommelsen accepterades av både flickorna och skolan och flickorna verkade trivas.

I veckan har ett stort antal journalister och fotografer besökt Burgården.

Med tanke på flickornas låga ålder kan jag bara hoppas att flickorna klarar av den uppståndelse och det tumult som medie-uppbådet orsakat dem och att de orkar fortsätta sin skolgång. Skolan kommer genom sin duktiga och engagerade personal att även framdedes försöka åstadkomma trygghet för flickorna i skolan.

Det är naturligtvis bra att diskussioner om religion i förhållande till jämlikhet och demokrati förs på arbetsplatser och i media. Tråkigt är det däremot om unga människor blir utsatta för medial uppvaktning och inte klarar de påfrestningar det innebär.

Låt oss hoppas att det inte blir så i det här fallet.

Personligen är jag tveksam till att låta elever överhuvudtaget ha den här typen av klädsel på skolan. Jag tror att det hade varit enkelt att säga nej. Men då hade inte flickorna fortsatt i skolan, det är jag ganska säker på.

Och innan Skolverket säger sitt känns det som ett alltför högt pris att betala. Därför låter vi i väntan på besked flickorna göra som de vill utanför klassrummet.

Men det är angeläget att Skolverket ger oss riktlinjer så snart som möjligt – och att deras svar är väl underbyggt.

För jag är ganska säker på att det här inte är sista gången som flickor kommer till svenska skolor i niqab.

Staffan Hallström (Rektor Burgårdens Utbildningscentrum en av landets största gymnasieskolor med drygt tvåtusen elever)

ARTIKELN HANDLAR OM