ÅSIKT

Låt Valvträsk behålla skogen på Sörfligget

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Byn Valvträsk ligger 4 mil norr om Boden vid Råne älv. Liksom större delen av Norrbotten är även denna trakt svårt sargad av ett glupskt skogsbruk, som har förvandlat merparten av de äldre skogar som fanns för 50 år sedan till hyggen och ungskogar.

De sista resterna av äldre skog i närheten av byn finns högt uppe på bergen, bland annat på Sörfligget, där det finns kvar 60 hektar, delvis tallbevuxet hällmarksimpediment, delvis produktiv skogsmark.

Valvträskborna vill erbjuda naturturism till gäster från när och fjärran. För att den planerade satsningen ska bli av räcker det dock inte med bybornas starka engagemang.

Det måste också i närheten av byn finnas åtminstone något skogsområde med naturkvalitéer och vildmarkskänsla.

Sedan ett par år har Sveaskog haft planer på att avverka en stor del av skogen på Sörfligget. Sveaskogs vd Lars Sköld upprepade i brev den 24 maj 2002 att 30 hektar på Sörfligget skulle avverkas och fortfarande i september 2003 håller bolaget fast vid sina planer att genomföra avverkningen.

Sveaskog är certifierat enligt FSC, en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Enligt FSC ska ”Skogsmiljöns rekreationsvärden för lokalbefolkningen beaktas särskilt”. Detta vägrar bolaget uppenbarligen att göra.

Sveaskog har också en miljöpolicy som föreskriver att 20 procent av dess skog inte ska utnyttjas för vanligt skogsbruk utan antingen undantas från avverkning eller skötas så att natur- och rekreationsvärden tillgodoses särskilt väl. Det vore inte orimligt att låta skogen på Sörfligget ingå i dessa 20 procent och undanta den från avverkning.

Förhandlingar om skogen på Sörfligget har pågått i mer än ett år. Vi anser att det enda rimliga beslut som Sveaskog kan ta är att helt avstå från att avverka på Sörfligget. Det är det enda beslut som är i linje med Sveaskogs miljöpolicy och FSC-certifieringen.

Vi uppmanar Sveaskog att låta Valvträskborna behålla åtminstone denna lilla del av sin livsmiljö och ge dem möjlighet att utveckla sin företagsidé genom att ge klart besked om att man tillmötesgår deras önskemål.

Nätverket för Naturvård i Svensk Skog

Uno Björkman, Nässjö

Espen Dahl, Mo i Rana

Leif Danielson, Alafors

Anders Delin, Järbo

Anders Gustafsson,

Arvidsjaur

Christer Klintefelt, Lycksele

Catharina Lihnell-Järnhester, Döderhult

Michael Nilsson, Härryda

Ann-Christin Nyström,

Rottne

Joakim Pihlstrand-Trulp

, Stockholm